Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế cao

Giá thị trường: 1,344,000 ₫

Giá KM: 1,344,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế cao

Giá thị trường: 984,000 ₫

Giá KM: 984,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế cao

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế cao

Giá thị trường: 840,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 200W đế thấp

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 930,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 100W đế thấp

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế thấp

Đèn chóa led nhà xưởng Hightbay 150W đế thấp

Giá thị trường: 822,000 ₫

Giá KM: 822,000 ₫ -0%

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Đuôi E27

Giá thị trường: 210,000 ₫

Giá KM: 144,000 ₫ -31%

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 30W - Móc treo

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 168,000 ₫ -24%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Đuôi E27

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 216,000 ₫ -30%

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 50W - Móc treo

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 244,000 ₫ -26%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Đuôi E27

Giá thị trường: 430,000 ₫

Giá KM: 350,000 ₫ -19%

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 80W - Móc treo

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 372,000 ₫ -17%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Đuôi E27

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -24%

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Đèn chóa led nhà xưởng 100W - Móc treo

Giá thị trường: 560,000 ₫

Giá KM: 438,000 ₫ -22%

  • 1