Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (9)
Philips (6)
TrungLoi (5)
Đầu dây đèn T4

Đầu dây đèn T4

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T4 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T4 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 - 1.2m

Đèn Led T5 - 1.2m

Giá thị trường: 103,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  1m

Đèn Led T5 - 1m

Giá thị trường: 96,000 ₫

Giá KM: 96,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  0.6m

Đèn Led T5 - 0.6m

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 82,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  0.3m

Đèn Led T5 - 0.3m

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Bóng túyp Điện Quang 1.2m

Bóng túyp Điện Quang 1.2m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bóng túyp Điện Quang 0.6m

Bóng túyp Điện Quang 0.6m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Bóng đèn Doublewing 36W

Bóng đèn Doublewing 36W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 29,000 ₫ -0%

Bộ đèn Doublewing 2x36W

Bộ đèn Doublewing 2x36W

Giá thị trường: 192,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn Led T5 -  0.8m

Đèn Led T5 - 0.8m

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -8%

Bóng đèn Compact 3U 11W - PhiLip

Bóng đèn Compact 3U 11W - PhiLip

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 14W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 14W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 18W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 18W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 23W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 23W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Bóng túyp PhiLip 0.6m

Bóng túyp PhiLip 0.6m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bóng túyp PhiLip 1.2m

Bóng túyp PhiLip 1.2m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -0%