Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (9)
Philips (6)
TrungLoi (5)
Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -4%

Bóng xoắn Oket 36W E27 - Trắng

Bóng xoắn Oket 36W E27 - Trắng

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -4%

Bóng đèn Oket xoắn 9W-15W-E14/E27 Dương, Lá, Đỏ

Bóng đèn Oket xoắn 9W-15W-E14/E27 Dương, Lá, Đỏ

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -6%

Bóng đèn Oket xoắn 13W-15W-E27  Trắng, Vàng- E14,

Bóng đèn Oket xoắn 13W-15W-E27 Trắng, Vàng- E14,

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -7%

Bóng đèn Oket xoắn 11W-13W- E14 Trắng, Vàng- E14,

Bóng đèn Oket xoắn 11W-13W- E14 Trắng, Vàng- E14,

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -7%

Bóng đèn Oket 4U 36W - E27

Bóng đèn Oket 4U 36W - E27

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 43,000 ₫ -4%

Bóng khế E40-120W

Bóng khế E40-120W

Giá thị trường: 140,000 ₫

Giá KM: 140,000 ₫ -0%

Bóng khế E27-120W

Bóng khế E27-120W

Giá thị trường: 130,000 ₫

Giá KM: 130,000 ₫ -0%

Bóng xoắn Oket 18W-20W E27 - Trắng, vàng

Bóng xoắn Oket 18W-20W E27 - Trắng, vàng

Giá thị trường: 28,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -7%

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 8W (0.3m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 27,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -7%

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 12W (0.4m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -7%

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 16W (0.5m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -6%

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 20W (0.6m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -6%

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 22W (0.7m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 37,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -5%

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 24W (0.9m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -5%

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 26W (1.0m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -8%

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (OMO)

Đèn hắt trần T4 28W (1.2m) OWO (OMO)

Giá thị trường: 42,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -5%

Bóng đèn T4 8W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 8W OWO (OMO)

Giá thị trường: 9,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -0%

Bóng đèn T4 12W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 12W OWO (OMO)

Giá thị trường: 9,000 ₫

Giá KM: 9,000 ₫ -0%

Bóng đèn T4 16W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 16W OWO (OMO)

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Bóng đèn T4 20W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 20W OWO (OMO)

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Bóng đèn T4 22W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 22W OWO (OMO)

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -8%

Bóng đèn T4 24W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 24W OWO (OMO)

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -8%

Bóng đèn T4 26W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 26W OWO (OMO)

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -7%

Bóng đèn T4 28W OWO (OMO)

Bóng đèn T4 28W OWO (OMO)

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -7%

Đầu dây đèn T5

Đầu dây đèn T5

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 21W

Bóng đèn T5 21W

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 28W

Bóng đèn T5 28W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 14W

Bóng đèn T5 14W

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -0%

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Giá thị trường: 198,000 ₫

Giá KM: 198,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 47,000 ₫ -0%