Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (9)
Đèn Led T5 - 1.2m

Đèn Led T5 - 1.2m

Giá thị trường: 103,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  1m

Đèn Led T5 - 1m

Giá thị trường: 96,000 ₫

Giá KM: 96,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  0.6m

Đèn Led T5 - 0.6m

Giá thị trường: 82,000 ₫

Giá KM: 82,000 ₫ -0%

Đèn Led T5 -  0.3m

Đèn Led T5 - 0.3m

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Bóng túyp Điện Quang 1.2m

Bóng túyp Điện Quang 1.2m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bóng túyp Điện Quang 0.6m

Bóng túyp Điện Quang 0.6m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -0%

Bóng đèn Doublewing 36W

Bóng đèn Doublewing 36W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 29,000 ₫ -0%

Bộ đèn Doublewing 2x36W

Bộ đèn Doublewing 2x36W

Giá thị trường: 192,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn Led T5 -  0.8m

Đèn Led T5 - 0.8m

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -8%