Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Giá thị trường: 198,000 ₫

Giá KM: 198,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 47,000 ₫ -0%