Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (5)
Đầu dây đèn T5

Đầu dây đèn T5

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 21W

Bóng đèn T5 21W

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 28W

Bóng đèn T5 28W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 14W

Bóng đèn T5 14W

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -0%