Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha led IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 175,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -9%

Đèn pha led IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 150,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -10%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6038, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6038, 400x400xH350

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6037, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6037, 300x300xH350

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6036,250x250H300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6036,250x250H300

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 304,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6035,200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6035,200x200xH250

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6033, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6033, 300x300xH350

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6034, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6034, 400x400xH350

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6032, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6032, 250x250xH300

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 304,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6031, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6031, 200x200xH250

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6042, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6042, 400x400xH350

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6040, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6040, 250x250xH300

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 304,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6039, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6039, 200x200-H250

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 235,000 ₫ -10%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02E, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02E, 400x400xH350

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 288,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02D, 350x350xH350

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02C, 300x300x H300

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02C, 300x300x H300

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59_CT-02B, 250x250-H250

Đèn Trụ Cổng T59_CT-02B, 250x250-H250

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02A, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T59 CT-02A, 200x200-H250

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 128,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T60 CT-04E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T60 CT-04E, 400x400- H350

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 288,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04D, 350x350- H350

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04D, 350x350- H350

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04C, 300x300- H300

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04C, 300x300- H300

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T60 CT-04B, 250x250- H250

Đèn Trụ Cổng T60 CT-04B, 250x250- H250

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04A, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T60_CT-04A, 200x200xH250

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 128,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59_CT-03A, 200x200x25

Đèn Trụ Cổng T59_CT-03A, 200x200x25

Giá thị trường: 160,000 ₫

Giá KM: 128,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT03B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T59 CT03B, 250x250xH250

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 160,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT-03C, 300x300, H300

Đèn Trụ Cổng T59 CT-03C, 300x300, H300

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59 CT03D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T59 CT03D, 350x350xH350

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T59-CT03E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T59-CT03E, 400x400- H350

Giá thị trường: 360,000 ₫

Giá KM: 288,000 ₫ -20%