Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 187,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Giá thị trường: 364,000 ₫

Giá KM: 291,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Giá thị trường: 446,000 ₫

Giá KM: 357,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Giá thị trường: 942,000 ₫

Giá KM: 754,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014A, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014A, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014B, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014B, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701A, D110 H200

Giá thị trường: 224,000 ₫

Giá KM: 179,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701B, D110 H200

Giá thị trường: 224,000 ₫

Giá KM: 179,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1702A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1702A, D110 H200

Giá thị trường: 236,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1702B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1702B, D110 H200

Giá thị trường: 236,000 ₫

Giá KM: 189,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2111, D90 H160

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2111, D90 H160

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2103, D90 H160

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2103, D90 H160

Giá thị trường: 285,000 ₫

Giá KM: 228,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2207, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2207, D110 H160

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 176,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2212, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T361_NX 2212, D110 H160

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 176,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1722A, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1722A, D110 H350

Giá thị trường: 347,000 ₫

Giá KM: 278,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1722B, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1722B, D110 H350

Giá thị trường: 347,000 ₫

Giá KM: 278,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1809A, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1809A, D90 H300

Giá thị trường: 263,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1809B, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1809B, D90 H300

Giá thị trường: 263,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1803A, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1803A, D110 H300

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 296,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1803B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1803B, D110 H300

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 296,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1733, L150 H250

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1733, L150 H250

Giá thị trường: 263,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1905A, D110 H400

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1905A, D110 H400

Giá thị trường: 371,000 ₫

Giá KM: 297,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1905B, D110 H400

Đèn vách ngoài trời T362_NX 1905B, D110 H400

Giá thị trường: 371,000 ₫

Giá KM: 297,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 2101, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T362_NX 2101, D110 H160

Giá thị trường: 270,000 ₫

Giá KM: 216,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T362_NX 2312B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T362_NX 2312B, D110 H300

Giá thị trường: 374,000 ₫

Giá KM: 299,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T375_NVT 936, L160 H420

Đèn vách ngoài trời T375_NVT 936, L160 H420

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T376_NVT 942, L230 H310

Đèn vách ngoài trời T376_NVT 942, L230 H310

Giá thị trường: 244,000 ₫

Giá KM: 195,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T371_NVT 943, L280 H500

Đèn vách ngoài trời T371_NVT 943, L280 H500

Giá thị trường: 616,000 ₫

Giá KM: 493,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T371_NVT 943, L380 H580

Đèn vách ngoài trời T371_NVT 943, L380 H580

Giá thị trường: 775,000 ₫

Giá KM: 620,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T373_NVT 909, 150*150 H370

Đèn vách ngoài trời T373_NVT 909, 150*150 H370

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 187,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T373_NVT 915, 160*160 H370

Đèn vách ngoài trời T373_NVT 915, 160*160 H370

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T375_NVT 918, L200 H380

Đèn vách ngoài trời T375_NVT 918, L200 H380

Giá thị trường: 332,000 ₫

Giá KM: 266,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T372_NVT 929, L180 H350

Đèn vách ngoài trời T372_NVT 929, L180 H350

Giá thị trường: 419,000 ₫

Giá KM: 335,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T374_NVT 934, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T374_NVT 934, L220 H340

Giá thị trường: 305,000 ₫

Giá KM: 244,000 ₫ -20%