Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L200 H300

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L200 H300

Giá thị trường: 472,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L250 H340

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L250 H340

Giá thị trường: 578,000 ₫

Giá KM: 462,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04A, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04A, 200x200xH250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L300 H470

Đèn Trụ Cổng T323_NVT 956, L300 H470

Giá thị trường: 1,221,000 ₫

Giá KM: 977,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-03A, 200x200x250

Đèn Trụ Cổng T108_CT-03A, 200x200x250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02E, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02E, 400x400xH350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6042, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6042, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6034, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6034, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6037, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6037, 300x300xH350

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6038, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6038, 400x400xH350

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6063, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6063, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6064, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6064, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6065, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6065, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6066, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6066, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6067, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6067, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6068, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6068, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6069, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6069, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6070, 200x200xH300

Đèn Trụ Cổng T114 CT-6070, 200x200xH300

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6099, 250x250xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6099, 250x250xH400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6100, 250x250xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6100, 250x250xH400

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6101, 250x250xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6101, 250x250xH400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 840,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6102, 250x250xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6102, 250x250xH400

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6107, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6107, 300x300xH400

Giá thị trường: 1,175,000 ₫

Giá KM: 940,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6108, 300x300xH40

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6108, 300x300xH40

Giá thị trường: 1,250,000 ₫

Giá KM: 1,000,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6109, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6109, 300x300xH400

Giá thị trường: 1,175,000 ₫

Giá KM: 940,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6110, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T115 CT-6110, 300x300xH400

Giá thị trường: 1,250,000 ₫

Giá KM: 1,000,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6115, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6115, 200x200xH250

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6116, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6116, 250x250xH300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6117, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6117, 300x300xH350

Giá thị trường: 375,000 ₫

Giá KM: 300,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6118, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6118, 350x350xH350

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 360,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6119, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng T116 CT-6119, 400x400xH400

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 440,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6126, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6126, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,625,000 ₫

Giá KM: 1,300,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6127, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6127, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,750,000 ₫

Giá KM: 1,400,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6128, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6128, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,625,000 ₫

Giá KM: 1,300,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6129, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T117 CT-6129, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,750,000 ₫

Giá KM: 1,400,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T121 CT-6140, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T121 CT-6140, 170x170xH350

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%