Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Thả Sân Vườn T371_NVT 946, D190 H800

Đèn Thả Sân Vườn T371_NVT 946, D190 H800

Giá thị trường: 364,000 ₫

Giá KM: 291,000 ₫ -20%

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,298,000 ₫

Giá KM: 1,298,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -5%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 342,000 ₫ -11%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 205,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -12%

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 161,000 ₫

Giá KM: 161,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 132,000 ₫

Giá KM: 132,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 570,000 ₫

Giá KM: 570,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 173,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 312,000 ₫

Giá KM: 312,000 ₫ -0%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 745,000 ₫

Giá KM: 745,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 290,000 ₫ -0%

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Giá thị trường: 2,095,000 ₫

Giá KM: 2,095,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 162,000 ₫ -10%

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,104,000 ₫ -15%

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -12%

Đèn trụ sân vườn T371_NVT116

Đèn trụ sân vườn T371_NVT116

Giá thị trường: 876,000 ₫

Giá KM: 701,000 ₫ -20%

Đèn trụ sân vườn T371_NVT945

Đèn trụ sân vườn T371_NVT945

Giá thị trường: 589,000 ₫

Giá KM: 471,000 ₫ -20%

Đèn trụ sân vườn T372_NVT120

Đèn trụ sân vườn T372_NVT120

Giá thị trường: 637,000 ₫

Giá KM: 510,000 ₫ -20%

Đèn trụ sân vườn T372_NVT121

Đèn trụ sân vườn T372_NVT121

Giá thị trường: 871,000 ₫

Giá KM: 697,000 ₫ -20%

Đèn trụ sân vườn T372_NVT122

Đèn trụ sân vườn T372_NVT122

Giá thị trường: 823,000 ₫

Giá KM: 658,000 ₫ -20%

Đèn trụ sân vườn T379_NVT908 L740*H2710

Đèn trụ sân vườn T379_NVT908 L740*H2710

Giá thị trường: 6,237,000 ₫

Giá KM: 4,900,000 ₫ -21%

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 187,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Giá thị trường: 364,000 ₫

Giá KM: 291,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Giá thị trường: 446,000 ₫

Giá KM: 357,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Giá thị trường: 942,000 ₫

Giá KM: 754,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014A, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014A, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014B, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 4014B, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T361_NX 1701A, D110 H200

Giá thị trường: 224,000 ₫

Giá KM: 179,000 ₫ -20%