Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 936, L160 H420

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 936, L160 H420

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T332_NVT 942, L230 H310

Đèn vách ngoài trời T332_NVT 942, L230 H310

Giá thị trường: 316,000 ₫

Giá KM: 237,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L280 H500

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L280 H500

Giá thị trường: 798,000 ₫

Giá KM: 599,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L380 H580

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L380 H580

Giá thị trường: 1,004,000 ₫

Giá KM: 753,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 909, 150*150 H370

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 909, 150*150 H370

Giá thị trường: 303,000 ₫

Giá KM: 227,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 915, 160*160 H370

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 915, 160*160 H370

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 918, L200 H380

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 918, L200 H380

Giá thị trường: 430,000 ₫

Giá KM: 323,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 934, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 934, L220 H340

Giá thị trường: 395,000 ₫

Giá KM: 296,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 935, L220 H340

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 935, L220 H340

Giá thị trường: 378,000 ₫

Giá KM: 284,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T328_NVT 925, L225 H270

Đèn vách ngoài trời T328_NVT 925, L225 H270

Giá thị trường: 293,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T328_NVT 927, L235 H370

Đèn vách ngoài trời T328_NVT 927, L235 H370

Giá thị trường: 412,000 ₫

Giá KM: 309,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 951, L190 H410

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 951, L190 H410

Giá thị trường: 1,179,000 ₫

Giá KM: 884,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 951, L230 H560

Đèn vách ngoài trời T330_NVT 951, L230 H560

Giá thị trường: 1,709,000 ₫

Giá KM: 1,282,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T326_NVT 929, L180 H350

Đèn vách ngoài trời T326_NVT 929, L180 H350

Giá thị trường: 543,000 ₫

Giá KM: 407,000 ₫ -25%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04E, 400x400- H350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04D, 350x350- H350

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04D, 350x350- H350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04C, 300x300- H300

Đèn Trụ Cổng T108_CT-04C, 300x300- H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04B, 250x250- H250

Đèn Trụ Cổng T108 CT-04B, 250x250- H250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107_CT-02B, 250x250-H250

Đèn Trụ Cổng T107_CT-02B, 250x250-H250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02C, 300x300x H300

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02C, 300x300x H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108-CT03E, 400x400- H350

Đèn Trụ Cổng T108-CT03E, 400x400- H350

Giá thị trường: 475,000 ₫

Giá KM: 380,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT03D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T108 CT03D, 350x350xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT-03C, 300x300, H300

Đèn Trụ Cổng T108 CT-03C, 300x300, H300

Giá thị trường: 325,000 ₫

Giá KM: 260,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T108 CT03B, 250x250xH250

Đèn Trụ Cổng T108 CT03B, 250x250xH250

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 220,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02A, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02A, 200x200-H250

Giá thị trường: 225,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02D, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T107 CT-02D, 350x350xH350

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6039, 200x200-H250

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6039, 200x200-H250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6041, 250x250xH300

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6031, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6031, 200x200xH250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6032, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6032, 250x250xH300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6033, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6033, 300x300xH350

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6035,200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T110 CT-6035,200x200xH250

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T110_ CT-6036,250x250H300

Đèn Trụ Cổng T110_ CT-6036,250x250H300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T331_NVT 937, L160 H370

Đèn Trụ Cổng T331_NVT 937, L160 H370

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 248,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 910, 150*150 H350

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 910, 150*150 H350

Giá thị trường: 303,000 ₫

Giá KM: 242,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 916, 160*160 H390

Đèn Trụ Cổng T329_NVT 916, 160*160 H390

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 248,000 ₫ -20%