Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Giá thị trường: 1,067,000 ₫

Giá KM: 853,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Giá thị trường: 990,000 ₫

Giá KM: 792,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6110, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6110, 300x300xH400

Giá thị trường: 1,067,000 ₫

Giá KM: 854,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6111, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6111, 300x300xH400

Giá thị trường: 836,000 ₫

Giá KM: 669,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6112, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6112, 300x300xH400

Giá thị trường: 836,000 ₫

Giá KM: 669,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Giá thị trường: 880,000 ₫

Giá KM: 704,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6114, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6114, 300x300xH400

Giá thị trường: 880,000 ₫

Giá KM: 704,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6115, 200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6115, 200x200xH250

Giá thị trường: 198,000 ₫

Giá KM: 158,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6116, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6116, 250x250xH300

Giá thị trường: 242,000 ₫

Giá KM: 194,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6117, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6117, 300x300xH350

Giá thị trường: 286,000 ₫

Giá KM: 229,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6118, 350x350xH350

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6118, 350x350xH350

Giá thị trường: 352,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6119, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6119, 400x400xH400

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 352,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6120, 300x300xH450

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6120, 300x300xH450

Giá thị trường: 528,000 ₫

Giá KM: 422,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6121, 350x350xH500

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6121, 350x350xH500

Giá thị trường: 616,000 ₫

Giá KM: 493,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6122, 400x400xH500

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6122, 400x400xH500

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 528,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6123, 300x300xH450

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6123, 300x300xH450

Giá thị trường: 550,000 ₫

Giá KM: 440,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6124, 350x350xH500

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6124, 350x350xH500

Giá thị trường: 638,000 ₫

Giá KM: 510,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6125, 400x400xH500

Đèn Trụ Cổng T66 CT-6125, 400x400xH500

Giá thị trường: 704,000 ₫

Giá KM: 563,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6126, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6126, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,320,000 ₫

Giá KM: 1,056,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6127, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6127, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,375,000 ₫

Giá KM: 1,056,000 ₫ -23%

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6128, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6128, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,320,000 ₫

Giá KM: 1,056,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6129, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T67 CT-6129, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,375,000 ₫

Giá KM: 1,100,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6130, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6130, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6131, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6131, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,056,000 ₫

Giá KM: 845,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6134, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6134, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,056,000 ₫

Giá KM: 845,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6135, 400x400x4500

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6135, 400x400x4500

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6139, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6139, 170x170xH350

Giá thị trường: 264,000 ₫

Giá KM: 211,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Giá thị trường: 264,000 ₫

Giá KM: 211,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Giá thị trường: 264,000 ₫

Giá KM: 211,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Giá thị trường: 264,000 ₫

Giá KM: 211,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Giá thị trường: 528,000 ₫

Giá KM: 422,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 200x200xH400

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 200x200xH400

Giá thị trường: 528,000 ₫

Giá KM: 422,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 528,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152,  250x250x550

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152, 250x250x550

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 528,000 ₫ -20%