Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,298,000 ₫

Giá KM: 1,298,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -5%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 342,000 ₫ -11%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 205,000 ₫

Giá KM: 180,000 ₫ -12%

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 161,000 ₫

Giá KM: 161,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 132,000 ₫

Giá KM: 132,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 570,000 ₫

Giá KM: 570,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 173,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 208,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 312,000 ₫

Giá KM: 312,000 ₫ -0%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 745,000 ₫

Giá KM: 745,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) Full Watt- Led Hoa Se

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 290,000 ₫ -0%

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Giá thị trường: 2,095,000 ₫

Giá KM: 2,095,000 ₫ -0%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,000,000 ₫

Giá KM: 800,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Giá thị trường: 960,000 ₫

Giá KM: 768,000 ₫ -20%

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 180,000 ₫

Giá KM: 162,000 ₫ -10%

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,300,000 ₫

Giá KM: 1,104,000 ₫ -15%

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 660,000 ₫ -12%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Giá thị trường: 900,000 ₫

Giá KM: 720,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Giá thị trường: 970,000 ₫

Giá KM: 776,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152, 170x170xH350

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 170x170xH350

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6139, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6139, 170x170xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6135, 400x400xH500

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6135, 400x400xH500

Giá thị trường: 1,000,000 ₫

Giá KM: 800,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6134, 400x400xH500

Đèn Trụ Cổng T68 CT-6134, 400x400xH500

Giá thị trường: 960,000 ₫

Giá KM: 768,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6131, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6131, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,000,000 ₫

Giá KM: 800,000 ₫ -20%