Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6040, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T111 CT-6040, 250x250xH300

Giá thị trường: 525,000 ₫

Giá KM: 420,000 ₫ -20%

Đèn pha led 200W Đủ Watt-  Vỏ Đen

Đèn pha led 200W Đủ Watt- Vỏ Đen

Giá thị trường: 1,080,000 ₫

Giá KM: 1,080,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W  Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 590,000 ₫ -21%

Đèn pha led 50W Trắng- Full Watt - Vỏ đen

Đèn pha led 50W Trắng- Full Watt - Vỏ đen

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 275,000 ₫ -21%

Đèn pha led IP65 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP65 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 90,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP65 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP65 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 126,000 ₫ -50%

Đèn pha led IP65,66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Se

Đèn pha led IP65,66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Se

Giá thị trường: 204,000 ₫

Giá KM: 204,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 276,000 ₫

Giá KM: 276,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66-  200W (Trắng,Vàng)

Đèn pha led IP66- 200W (Trắng,Vàng)

Giá thị trường: 414,000 ₫

Giá KM: 414,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66 - 300W Trắng

Đèn pha led IP66 - 300W Trắng

Giá thị trường: 700,000 ₫

Giá KM: 552,000 ₫ -21%

Đèn pha led IP66 400W Trắng - LED HOA SEN

Đèn pha led IP66 400W Trắng - LED HOA SEN

Giá thị trường: 768,000 ₫

Giá KM: 768,000 ₫ -0%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 648,000 ₫

Giá KM: 648,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 101,000 ₫

Giá KM: 101,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 162,000 ₫

Giá KM: 162,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 222,000 ₫

Giá KM: 222,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Đèn pha led 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Giá thị trường: 618,000 ₫

Giá KM: 618,000 ₫ -0%

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 984,000 ₫

Giá KM: 984,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 378,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 330,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 168,000 ₫

Giá KM: 168,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 156,000 ₫

Giá KM: 156,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 114,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 72,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 294,000 ₫

Giá KM: 294,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W Trắng Full Watt- Vỏ xám

Đèn pha led 50W Trắng Full Watt- Vỏ xám

Giá thị trường: 258,000 ₫

Giá KM: 258,000 ₫ -0%

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Đèn pha led 300W (Trắng,Vàng) Full Watt - Led Hoa

Giá thị trường: 2,095,000 ₫

Giá KM: 2,095,000 ₫ -0%

Đèn trụ sân vườn T325_NVT116

Đèn trụ sân vườn T325_NVT116

Giá thị trường: 1,135,000 ₫

Giá KM: 795,000 ₫ -30%

Đèn trụ sân vườn T325_NVT945

Đèn trụ sân vườn T325_NVT945

Giá thị trường: 763,000 ₫

Giá KM: 534,000 ₫ -30%

Đèn trụ sân vườn T326_NVT120

Đèn trụ sân vườn T326_NVT120

Giá thị trường: 826,000 ₫

Giá KM: 578,000 ₫ -30%

Đèn trụ sân vườn T326_NVT121

Đèn trụ sân vườn T326_NVT121

Giá thị trường: 1,129,000 ₫

Giá KM: 790,000 ₫ -30%

Đèn trụ sân vườn T326_NVT122

Đèn trụ sân vườn T326_NVT122

Giá thị trường: 1,067,000 ₫

Giá KM: 747,000 ₫ -30%

Đèn trụ sân vườn T333_NVT908 L740*H2710

Đèn trụ sân vườn T333_NVT908 L740*H2710

Giá thị trường: 8,083,000 ₫

Giá KM: 5,658,000 ₫ -30%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T313_NCA 15

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T313_NCA 15

Giá thị trường: 406,000 ₫

Giá KM: 305,000 ₫ -25%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T312_NA 04

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T312_NA 04

Giá thị trường: 714,000 ₫

Giá KM: 535,000 ₫ -25%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T312_NA 01

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T312_NA 01

Giá thị trường: 366,000 ₫

Giá KM: 275,000 ₫ -25%