Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Đèn Trụ Cổng T375_NVT 937, L160 H370

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 910, 150*150 H350

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 187,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Đèn Trụ Cổng T373_NVT 916, 160*160 H390

Giá thị trường: 239,000 ₫

Giá KM: 191,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L200 H300

Giá thị trường: 364,000 ₫

Giá KM: 291,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L250 H340

Giá thị trường: 446,000 ₫

Giá KM: 357,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Đèn Trụ Cổng T380_NVT 956, L300 H470

Giá thị trường: 942,000 ₫

Giá KM: 754,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 01

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 01

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 02

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 02

Giá thị trường: 400,000 ₫

Giá KM: 320,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 13

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 13

Giá thị trường: 320,000 ₫

Giá KM: 256,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 15

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 15

Giá thị trường: 560,000 ₫

Giá KM: 448,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 17

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 17

Giá thị trường: 610,000 ₫

Giá KM: 488,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 04

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 04

Giá thị trường: 620,000 ₫

Giá KM: 496,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 08

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 08

Giá thị trường: 840,000 ₫

Giá KM: 672,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 23

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 23

Giá thị trường: 940,000 ₫

Giá KM: 752,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 24

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 24

Giá thị trường: 1,100,000 ₫

Giá KM: 880,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 21

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NA 21

Giá thị trường: 700,000 ₫

Giá KM: 560,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 14

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 14

Giá thị trường: 390,000 ₫

Giá KM: 312,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 16

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 16

Giá thị trường: 580,000 ₫

Giá KM: 464,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 18

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 18

Giá thị trường: 630,000 ₫

Giá KM: 504,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 20

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 20

Giá thị trường: 660,000 ₫

Giá KM: 528,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 22

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T353_NA 22

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 600,000 ₫ -20%

Hộp nối dây 5 đầu T354_NA 25

Hộp nối dây 5 đầu T354_NA 25

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Hộp nối dây 6 đầu T354_NA 26

Hộp nối dây 6 đầu T354_NA 26

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 407,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 09

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 09

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 10

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 10

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 264,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 11

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 11

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 13

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 13

Giá thị trường: 700,000 ₫

Giá KM: 560,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 14

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 14

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 15

Đèn Pha Dưới Nước, Non Bộ T354_NCA 15

Giá thị trường: 320,000 ₫

Giá KM: 256,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6038, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6038, 400x400xH350

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6037, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6037, 300x300xH350

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6036,250x250H300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6036,250x250H300

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 304,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6035,200x200xH250

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6035,200x200xH250

Giá thị trường: 260,000 ₫

Giá KM: 208,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6033, 300x300xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6033, 300x300xH350

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6034, 400x400xH350

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6034, 400x400xH350

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6032, 250x250xH300

Đèn Trụ Cổng T61 CT-6032, 250x250xH300

Giá thị trường: 380,000 ₫

Giá KM: 304,000 ₫ -20%