Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Soi Tranh T266_NS 5888/1, L150

Đèn Soi Tranh T266_NS 5888/1, L150

Giá thị trường: 179,000 ₫

Giá KM: 143,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 5905/2, L320

Đèn Soi Tranh T266_NS 5905/2, L320

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 5905/1, L150

Đèn Soi Tranh T266_NS 5905/1, L150

Giá thị trường: 179,000 ₫

Giá KM: 143,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 5921/1, L150

Đèn Soi Tranh T266_NS 5921/1, L150

Giá thị trường: 169,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 9011/2, L320

Đèn Soi Tranh T266_NS 9011/2, L320

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 9015/2, L320

Đèn Soi Tranh T266_NS 9015/2, L320

Giá thị trường: 259,000 ₫

Giá KM: 207,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T266_NS 9015/1, L150

Đèn Soi Tranh T266_NS 9015/1, L150

Giá thị trường: 179,000 ₫

Giá KM: 143,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/18W L650

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/18W L650

Giá thị trường: 309,000 ₫

Giá KM: 247,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/12W L550

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/12W L550

Giá thị trường: 289,000 ₫

Giá KM: 231,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/8W, L450

Đèn Soi Tranh T267_NS 473/8W, L450

Giá thị trường: 269,000 ₫

Giá KM: 215,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/18W L650

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/18W L650

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/12W L550

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/12W L550

Giá thị trường: 279,000 ₫

Giá KM: 223,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/8W, L450

Đèn Soi Tranh T268_NS 476/8W, L450

Giá thị trường: 259,000 ₫

Giá KM: 207,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/18W L620

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/18W L620

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/12W L520

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/12W L520

Giá thị trường: 233,000 ₫

Giá KM: 186,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/8W L420

Đèn Soi Tranh T268_NS 478/8W L420

Giá thị trường: 216,000 ₫

Giá KM: 173,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 3056/18W L550

Đèn Soi Tranh T267_NS 3056/18W L550

Giá thị trường: 268,000 ₫

Giá KM: 214,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 3056/8W L350

Đèn Soi Tranh T267_NS 3056/8W L350

Giá thị trường: 249,000 ₫

Giá KM: 199,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 88012/12W, L450

Đèn Soi Tranh T267_NS 88012/12W, L450

Giá thị trường: 196,000 ₫

Giá KM: 157,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 88015/12W L550

Đèn Soi Tranh T267_NS 88015/12W L550

Giá thị trường: 339,000 ₫

Giá KM: 271,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T267_NS 88015/8W ,L450

Đèn Soi Tranh T267_NS 88015/8W ,L450

Giá thị trường: 299,000 ₫

Giá KM: 239,000 ₫ -20%

Đèn Soi Tranh T268_NS 88052, 18W L650

Đèn Soi Tranh T268_NS 88052, 18W L650

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 9119, 500 x 500

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 9119, 500 x 500

Giá thị trường: 2,420,000 ₫

Giá KM: 1,936,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T160_NC 4012A, 450 x 4

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 4012A, 450 x 4

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,440,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T158_NC 6023B, 500 x 5

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T158_NC 6023B, 500 x 5

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T160_NC 8075, 500 x 50

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T160_NC 8075, 500 x 50

Giá thị trường: 2,300,000 ₫

Giá KM: 1,840,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T159_NC 92058, 450 x 4

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T159_NC 92058, 450 x 4

Giá thị trường: 1,780,000 ₫

Giá KM: 1,424,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T157_NC 989, 850 x 850

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 989, 850 x 850

Giá thị trường: 4,790,000 ₫

Giá KM: 3,832,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T157_NC 1006, 700 x 70

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T157_NC 1006, 700 x 70

Giá thị trường: 4,700,000 ₫

Giá KM: 3,760,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T162_NC 892, 750x750

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 892, 750x750

Giá thị trường: 4,480,000 ₫

Giá KM: 3,584,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T161_NC 8076, 400x400

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 8076, 400x400

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,752,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 9053, 550x550

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T161_NC 9053, 550x550

Giá thị trường: 2,600,000 ₫

Giá KM: 2,080,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T162_NC 9945B, 450x450

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T162_NC 9945B, 450x450

Giá thị trường: 1,579,000 ₫

Giá KM: 1,263,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê  T154_NC 1897, 550x550

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T154_NC 1897, 550x550

Giá thị trường: 1,950,000 ₫

Giá KM: 1,560,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7089, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7089, 600x600

Giá thị trường: 2,290,000 ₫

Giá KM: 1,832,000 ₫ -20%

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7862, 600x600

Đèn Mâm Lắp Áp Trần Pha Lê T163_NC 7862, 600x600

Giá thị trường: 2,750,000 ₫

Giá KM: 2,200,000 ₫ -20%