Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/10+5

Giá thị trường: 19,560,000 ₫

Giá KM: 14,670,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/10+5

Giá thị trường: 16,220,000 ₫

Giá KM: 12,165,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T87_NC 5011/8

Giá thị trường: 9,330,000 ₫

Giá KM: 6,998,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/8

Giá thị trường: 7,950,000 ₫

Giá KM: 5,963,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T88_NC 5003/10+5

Giá thị trường: 14,220,000 ₫

Giá KM: 10,665,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/12+6

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/12+6

Giá thị trường: 18,900,000 ₫

Giá KM: 14,175,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T90_NC 6001/10+5A

Đèn Chùm Pha Lê T90_NC 6001/10+5A

Giá thị trường: 18,610,000 ₫

Giá KM: 13,958,000 ₫ -25%

Đèn Chùm nến pha lê T90_NC 6001/8A

Đèn Chùm nến pha lê T90_NC 6001/8A

Giá thị trường: 10,430,000 ₫

Giá KM: 7,823,000 ₫ -25%

Đèn thả bàn ăn T230_NB 392, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T230_NB 392, D420 H1000

Giá thị trường: 842,000 ₫

Giá KM: 632,000 ₫ -25%

Đèn thả bàn ăn T230_NB 391, D420 H1000

Đèn thả bàn ăn T230_NB 391, D420 H1000

Giá thị trường: 810,000 ₫

Giá KM: 608,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T219_NB 1374/4 LED, D350 H800

Đèn thả trần T219_NB 1374/4 LED, D350 H800

Giá thị trường: 1,410,000 ₫

Giá KM: 1,058,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T219_NB 1409/4 LED, D350 H800

Đèn thả trần T219_NB 1409/4 LED, D350 H800

Giá thị trường: 1,330,000 ₫

Giá KM: 998,000 ₫ -25%

Đèn Thả T218_NB 1308/4 LED, D350 H1000

Đèn Thả T218_NB 1308/4 LED, D350 H1000

Giá thị trường: 1,410,000 ₫

Giá KM: 1,058,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T220_NB 1361/4 LED, D400 H1000

Đèn thả trần T220_NB 1361/4 LED, D400 H1000

Giá thị trường: 1,410,000 ₫

Giá KM: 1,058,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T222_NB 2930/4B, D370 H900

Đèn thả trần T222_NB 2930/4B, D370 H900

Giá thị trường: 2,120,000 ₫

Giá KM: 1,590,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T224_NB 1151/3

Đèn Thả Trần T224_NB 1151/3

Giá thị trường: 999,000 ₫

Giá KM: 749,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T223_NB 5028/3

Đèn Thả Trần T223_NB 5028/3

Giá thị trường: 1,130,000 ₫

Giá KM: 848,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T223_NB 7128/3

Đèn thả trần T223_NB 7128/3

Giá thị trường: 961,000 ₫

Giá KM: 721,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T225_NB 378/3

Đèn thả trần T225_NB 378/3

Giá thị trường: 988,000 ₫

Giá KM: 741,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T224_NB 1161/3

Đèn thả trần T224_NB 1161/3

Giá thị trường: 965,000 ₫

Giá KM: 724,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T223_NB 1626/3

Đèn thả trần T223_NB 1626/3

Giá thị trường: 1,040,000 ₫

Giá KM: 780,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T223_NB 1627/3

Đèn thả trần T223_NB 1627/3

Giá thị trường: 1,040,000 ₫

Giá KM: 780,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T227_NB 2061/3, D380 H1000

Đèn Thả Trần T227_NB 2061/3, D380 H1000

Giá thị trường: 1,070,000 ₫

Giá KM: 803,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T227_NB 2066/3, D380 H1000

Đèn thả trần T227_NB 2066/3, D380 H1000

Giá thị trường: 1,150,000 ₫

Giá KM: 863,000 ₫ -25%

Đèn thả trần T224_NB 7283/3

Đèn thả trần T224_NB 7283/3

Giá thị trường: 860,000 ₫

Giá KM: 645,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T224_NB 7372/3

Đèn Thả Trần T224_NB 7372/3

Giá thị trường: 898,000 ₫

Giá KM: 674,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T225_NB 301/3

Đèn Thả Trần T225_NB 301/3

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 390,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 302/3

Đèn Thả Trần T226_NB 302/3

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 382,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 303/3

Đèn Thả Trần T226_NB 303/3

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 390,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T225_NB 308/3

Đèn Thả Trần T225_NB 308/3

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 382,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 329/3

Đèn Thả Trần T226_NB 329/3

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 390,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 331/3

Đèn Thả Trần T226_NB 331/3

Giá thị trường: 520,000 ₫

Giá KM: 390,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 383/3

Đèn Thả Trần T226_NB 383/3

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 382,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T225_NB 384/3

Đèn Thả Trần T225_NB 384/3

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 382,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T226_NB 386/3

Đèn Thả Trần T226_NB 386/3

Giá thị trường: 509,000 ₫

Giá KM: 382,000 ₫ -25%

Đèn Thả Trần T231_NB 388/3

Đèn Thả Trần T231_NB 388/3

Giá thị trường: 941,000 ₫

Giá KM: 706,000 ₫ -25%