Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn chùm cổ T182_NC 8205/8, D900x H600+450

Đèn chùm cổ T182_NC 8205/8, D900x H600+450

Giá thị trường: 4,920,000 ₫

Giá KM: 3,690,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T182_NC 8205/5, D600x H420+400

Đèn chùm cổ T182_NC 8205/5, D600x H420+400

Giá thị trường: 2,380,000 ₫

Giá KM: 1,785,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T195_NC 004/8, D900 H500+400

Đèn chùm cổ T195_NC 004/8, D900 H500+400

Giá thị trường: 2,620,000 ₫

Giá KM: 1,965,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T195_NC 8571/3, D600 H400+400

Đèn chùm cổ T195_NC 8571/3, D600 H400+400

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 698,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T183_NC 9019/8A, D800x H600+400

Đèn chùm cổ T183_NC 9019/8A, D800x H600+400

Giá thị trường: 3,100,000 ₫

Giá KM: 2,325,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T192_NC 080/5, D700x H700+300

Đèn chùm cổ T192_NC 080/5, D700x H700+300

Giá thị trường: 1,870,000 ₫

Giá KM: 1,403,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T196_NC 8005/8, D850x H600+400

Đèn chùm cổ T196_NC 8005/8, D850x H600+400

Giá thị trường: 4,120,000 ₫

Giá KM: 3,090,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T183_NC 9019/8C, D800 H600+400

Đèn chùm cổ T183_NC 9019/8C, D800 H600+400

Giá thị trường: 3,190,000 ₫

Giá KM: 2,393,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T195_NC 009/3, D500 H400+400

Đèn chùm cổ T195_NC 009/3, D500 H400+400

Giá thị trường: 898,000 ₫

Giá KM: 674,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T186_NC075/6, D80x H600+300

Đèn chùm cổ T186_NC075/6, D80x H600+300

Giá thị trường: 2,010,000 ₫

Giá KM: 1,508,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T190_NC8068/5, D550 H450+400

Đèn chùm cổ T190_NC8068/5, D550 H450+400

Giá thị trường: 1,500,000 ₫

Giá KM: 1,125,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T196_NC6210/5, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T196_NC6210/5, D500xH500+300

Giá thị trường: 893,000 ₫

Giá KM: 670,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T196_NC9036/5, D500x H500+300

Đèn chùm cổ T196_NC9036/5, D500x H500+300

Giá thị trường: 930,000 ₫

Giá KM: 698,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T197_NC887/6, D700 H400+400

Đèn chùm cổ T197_NC887/6, D700 H400+400

Giá thị trường: 1,370,000 ₫

Giá KM: 1,028,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T197_NC9935/5, D700 H300+300

Đèn chùm cổ T197_NC9935/5, D700 H300+300

Giá thị trường: 1,370,000 ₫

Giá KM: 1,028,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T198_NC377/12, D800x H800+300

Đèn chùm cổ T198_NC377/12, D800x H800+300

Giá thị trường: 2,630,000 ₫

Giá KM: 1,973,000 ₫ -25%

Đèn chùm cổ T198_NC377/6, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T198_NC377/6, D500xH500+300

Giá thị trường: 1,170,000 ₫

Giá KM: 878,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 9870

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 9870

Giá thị trường: 5,860,000 ₫

Giá KM: 4,395,000 ₫ -25%

Đèn chùm pha lê  T64_NC 010

Đèn chùm pha lê T64_NC 010

Giá thị trường: 11,630,000 ₫

Giá KM: 8,723,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T60_NC 59425A

Đèn Chùm Pha Lê T60_NC 59425A

Giá thị trường: 6,950,000 ₫

Giá KM: 5,213,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 6273A

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 6273A

Giá thị trường: 9,900,000 ₫

Giá KM: 7,425,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 28919A

Đèn Chùm Pha Lê T61_NC 28919A

Giá thị trường: 11,220,000 ₫

Giá KM: 8,415,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 8047

Đèn Chùm Pha Lê T66_NC 8047

Giá thị trường: 8,900,000 ₫

Giá KM: 6,675,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T63_NC 8193

Đèn Chùm Pha Lê T63_NC 8193

Giá thị trường: 3,910,000 ₫

Giá KM: 2,933,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T64_NC 016

Đèn Chùm Pha Lê T64_NC 016

Giá thị trường: 4,560,000 ₫

Giá KM: 3,420,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 018

Đèn Chùm Pha Lê T65_NC 018

Giá thị trường: 5,760,000 ₫

Giá KM: 4,320,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 020

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 020

Giá thị trường: 4,410,000 ₫

Giá KM: 3,308,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 9092

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 9092

Giá thị trường: 5,870,000 ₫

Giá KM: 4,403,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 1312

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 1312

Giá thị trường: 6,240,000 ₫

Giá KM: 4,680,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 017

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 017

Giá thị trường: 5,230,000 ₫

Giá KM: 3,923,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 6819

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 6819

Giá thị trường: 7,180,000 ₫

Giá KM: 5,385,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 012

Đèn Chùm Pha Lê T69_NC 012

Giá thị trường: 5,950,000 ₫

Giá KM: 4,463,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 015

Đèn Chùm Pha Lê T67_NC 015

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 2,985,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 9093

Đèn Chùm Pha Lê T68_NC 9093

Giá thị trường: 3,530,000 ₫

Giá KM: 2,648,000 ₫ -25%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/15+10+5

Đèn Chùm Nến Pha Lê T74_NC 0630/15+10+5

Giá thị trường: 47,450,000 ₫

Giá KM: 33,215,000 ₫ -30%

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/8

Đèn Chùm Nến Pha Lê T91_NC 9005/8

Giá thị trường: 12,440,000 ₫

Giá KM: 9,330,000 ₫ -25%