Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -22%

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/3

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/3

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/6

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/6

Giá thị trường: 2,380,000 ₫

Giá KM: 1,904,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T234_NB 9648/3

Đèn Thả Trần T234_NB 9648/3

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 8326B

Đèn Thả Trần T232_NB 8326B

Giá thị trường: 3,100,000 ₫

Giá KM: 2,480,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T230_NB 8225

Đèn Thả Trần T230_NB 8225

Giá thị trường: 2,500,000 ₫

Giá KM: 2,000,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T230_NB 8293

Đèn Thả Trần T230_NB 8293

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,504,000 ₫ -16%

Đèn Thả Trần T230_NB 66941

Đèn Thả Trần T230_NB 66941

Giá thị trường: 3,050,000 ₫

Giá KM: 2,440,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T229_NB 8318

Đèn Thả Trần T229_NB 8318

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn Thả Trần T229_NB 9672

Đèn Thả Trần T229_NB 9672

Giá thị trường: 1,660,000 ₫

Giá KM: 1,328,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 390

Đèn Thả Trần T232_NB 390

Giá thị trường: 648,000 ₫

Giá KM: 518,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 202

Đèn Thả Trần T232_NB 202

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 8326A

Đèn Thả Trần T232_NB 8326A

Giá thị trường: 2,300,000 ₫

Giá KM: 1,840,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T248_NB 7831/3

Đèn Thả Trần T248_NB 7831/3

Giá thị trường: 740,000 ₫

Giá KM: 592,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T231_NB 8319

Đèn Thả Trần T231_NB 8319

Giá thị trường: 2,060,000 ₫

Giá KM: 1,648,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T231_NB 8317

Đèn Thả Trần T231_NB 8317

Giá thị trường: 2,200,000 ₫

Giá KM: 1,760,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 368,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 392,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 472,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Giá thị trường: 119,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 176,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%