Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6018, D420 H620

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6018, D420 H620

Giá thị trường: 1,640,000 ₫

Giá KM: 1,312,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6021, D450, H800

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6021, D450, H800

Giá thị trường: 1,730,000 ₫

Giá KM: 1,384,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6068, D420 H640

Đèn Bàn Phòng Ngủ T316_NG 6068, D420 H640

Giá thị trường: 1,450,000 ₫

Giá KM: 1,160,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8792A, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8792A, D300 H500

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 352,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8792B, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8792B, D300 H500

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 352,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 2608, D250 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 2608, D250 H500

Giá thị trường: 420,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8621, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8621, D300 H500

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 308,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8640, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8640, D300 H500

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 352,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8660, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T318_NG 8660, D300 H500

Giá thị trường: 479,000 ₫

Giá KM: 383,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8673, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8673, D300 H500

Giá thị trường: 440,000 ₫

Giá KM: 352,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T203_NG 8761, D220 H400

Đèn Bàn Phòng Ngủ T203_NG 8761, D220 H400

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 224,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8817, D300 H500

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8817, D300 H500

Giá thị trường: 399,000 ₫

Giá KM: 319,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T312_NG 001

Đèn Bàn Phòng Ngủ T312_NG 001

Giá thị trường: 5,190,000 ₫

Giá KM: 4,152,000 ₫ -20%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8766, D220 H400

Đèn Bàn Phòng Ngủ T319_NG 8766, D220 H400

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 224,000 ₫ -20%

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -22%

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/3

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/3

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/6

Đèn Thả Trần T234_NB 9599/6

Giá thị trường: 2,380,000 ₫

Giá KM: 1,904,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T234_NB 9648/3

Đèn Thả Trần T234_NB 9648/3

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 8326B

Đèn Thả Trần T232_NB 8326B

Giá thị trường: 3,100,000 ₫

Giá KM: 2,480,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T230_NB 8225

Đèn Thả Trần T230_NB 8225

Giá thị trường: 2,500,000 ₫

Giá KM: 2,000,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T230_NB 8293

Đèn Thả Trần T230_NB 8293

Giá thị trường: 1,800,000 ₫

Giá KM: 1,504,000 ₫ -16%

Đèn Thả Trần T230_NB 66941

Đèn Thả Trần T230_NB 66941

Giá thị trường: 3,050,000 ₫

Giá KM: 2,440,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T229_NB 8318

Đèn Thả Trần T229_NB 8318

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn Thả Trần T229_NB 9672

Đèn Thả Trần T229_NB 9672

Giá thị trường: 1,660,000 ₫

Giá KM: 1,328,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 390

Đèn Thả Trần T232_NB 390

Giá thị trường: 648,000 ₫

Giá KM: 518,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 202

Đèn Thả Trần T232_NB 202

Giá thị trường: 290,000 ₫

Giá KM: 232,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T232_NB 8326A

Đèn Thả Trần T232_NB 8326A

Giá thị trường: 2,300,000 ₫

Giá KM: 1,840,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T248_NB 7831/3

Đèn Thả Trần T248_NB 7831/3

Giá thị trường: 740,000 ₫

Giá KM: 592,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T231_NB 8319

Đèn Thả Trần T231_NB 8319

Giá thị trường: 2,060,000 ₫

Giá KM: 1,648,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T231_NB 8317

Đèn Thả Trần T231_NB 8317

Giá thị trường: 2,200,000 ₫

Giá KM: 1,760,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Đèn áp trần T336_NM 601,D250- 21W

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 368,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 392,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 472,000 ₫ -20%