Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn thả da dê T70_CT3081

Đèn thả da dê T70_CT3081

Giá thị trường: 500,000 ₫

Giá KM: 400,000 ₫ -20%

Đèn thả da dê T70_CT3078

Đèn thả da dê T70_CT3078

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn thả da dê T70_CT3079

Đèn thả da dê T70_CT3079

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn thả da dê T70_CT3082

Đèn thả da dê T70_CT3082

Giá thị trường: 500,000 ₫

Giá KM: 400,000 ₫ -20%

Đèn thả da dê T70_CT3077

Đèn thả da dê T70_CT3077

Giá thị trường: 575,000 ₫

Giá KM: 460,000 ₫ -20%

Đèn led pha ray COB 20W

Đèn led pha ray COB 20W

Giá thị trường: 146,000 ₫

Giá KM: 117,000 ₫ -20%

Đèn led pha ray COB 10W

Đèn led pha ray COB 10W

Giá thị trường: 122,000 ₫

Giá KM: 98,000 ₫ -20%

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Giá thị trường: 85,000 ₫

Giá KM: 76,000 ₫ -11%

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Giá thị trường: 135,000 ₫

Giá KM: 98,000 ₫ -27%

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 36,000 ₫ -28%

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 54,000 ₫ -23%

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 42,000 ₫ -21%

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 0037B, D800xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 0037B, D800xH300

Giá thị trường: 9,990,000 ₫

Giá KM: 7,493,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T106_NC 90927A, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T106_NC 90927A, D800xH380

Giá thị trường: 7,250,000 ₫

Giá KM: 5,438,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T106_NC 90927B, D1000xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T106_NC 90927B, D1000xH380

Giá thị trường: 10,260,000 ₫

Giá KM: 7,695,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T109_NC 0424, D600xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T109_NC 0424, D600xH300

Giá thị trường: 6,360,000 ₫

Giá KM: 4,770,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 8902, D1000xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 8902, D1000xH350

Giá thị trường: 11,060,000 ₫

Giá KM: 8,295,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC 819, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC 819, D800xH380

Giá thị trường: 8,640,000 ₫

Giá KM: 6,480,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T109_NC 876, D800xH420

Đèn Ốp trần Pha lê T109_NC 876, D800xH420

Giá thị trường: 9,570,000 ₫

Giá KM: 7,178,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T111_NC 836, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T111_NC 836, D800xH380

Giá thị trường: 9,990,000 ₫

Giá KM: 7,493,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T111_NC 9056, D800xH400

Đèn Ốp trần Pha lê T111_NC 9056, D800xH400

Giá thị trường: 8,860,000 ₫

Giá KM: 6,645,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC8047B, D800xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC8047B, D800xH300

Giá thị trường: 4,050,000 ₫

Giá KM: 3,038,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T108_NC 8047A, D600xH270

Đèn Ốp trần Pha lê T108_NC 8047A, D600xH270

Giá thị trường: 2,500,000 ₫

Giá KM: 1,875,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC 8334, D800xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T112_NC 8334, D800xH350

Giá thị trường: 6,990,000 ₫

Giá KM: 5,243,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 28919C, D600xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T110_NC 28919C, D600xH350

Giá thị trường: 4,440,000 ₫

Giá KM: 3,330,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T115_NC 8018, 650x650xH250

Đèn Ốp trần Pha lê T115_NC 8018, 650x650xH250

Giá thị trường: 6,490,000 ₫

Giá KM: 4,868,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T114_NC 6099, 1050*700*H300

Đèn Ốp trần Pha lê T114_NC 6099, 1050*700*H300

Giá thị trường: 11,760,000 ₫

Giá KM: 8,820,000 ₫ -25%

Đèn Ốp trần Pha lê T114_NC 8017, 950x650xH250

Đèn Ốp trần Pha lê T114_NC 8017, 950x650xH250

Giá thị trường: 8,970,000 ₫

Giá KM: 6,728,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 578,000 ₫

Giá KM: 434,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T288_NG 6018, D420 H620

Đèn Bàn Phòng Ngủ T288_NG 6018, D420 H620

Giá thị trường: 2,060,000 ₫

Giá KM: 1,545,000 ₫ -25%

Đèn Bàn Phòng Ngủ T289_NG 6021, D450, H800

Đèn Bàn Phòng Ngủ T289_NG 6021, D450, H800

Giá thị trường: 2,170,000 ₫

Giá KM: 1,628,000 ₫ -25%