Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 368,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 392,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 472,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Giá thị trường: 119,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 176,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%