Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Đèn Áp Trần T50_NM 2211B

Giá thị trường: 2,900,000 ₫

Giá KM: 2,320,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Đèn Áp Trần T50_NM 002A

Giá thị trường: 2,390,000 ₫

Giá KM: 1,912,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Đèn Áp Trần T50_NM 002B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Đèn Áp Trần T50_NM 006A

Giá thị trường: 2,490,000 ₫

Giá KM: 1,992,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 006B

Đèn áp trần T50_NM 006B

Giá thị trường: 2,790,000 ₫

Giá KM: 2,232,000 ₫ -20%

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Đèn áp trần T50_NM 2211A

Giá thị trường: 2,680,000 ₫

Giá KM: 2,144,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T45-NV500/2

Đèn vách tường T45-NV500/2

Giá thị trường: 2,990,000 ₫

Giá KM: 2,392,000 ₫ -20%

Đền vách tường T45-NV2211/2

Đền vách tường T45-NV2211/2

Giá thị trường: 3,290,000 ₫

Giá KM: 2,632,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T45_NV500/1

Đèn vách tường T45_NV500/1

Giá thị trường: 2,070,000 ₫

Giá KM: 1,656,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T48_NV1904A

Đèn vách tường T48_NV1904A

Giá thị trường: 6,090,000 ₫

Giá KM: 4,872,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T47_NV1904B

Đèn vách tường T47_NV1904B

Giá thị trường: 10,000,000 ₫

Giá KM: 8,000,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T48_NV1901

Đèn vách tường T48_NV1901

Giá thị trường: 7,790,000 ₫

Giá KM: 6,232,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T74_NV0630/2

Đèn vách tường T74_NV0630/2

Giá thị trường: 1,280,000 ₫

Giá KM: 1,024,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T101_NV9005/2

Đèn vách tường T101_NV9005/2

Giá thị trường: 2,399,000 ₫

Giá KM: 1,919,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T93_NV5011/2

Đèn vách tường T93_NV5011/2

Giá thị trường: 1,990,000 ₫

Giá KM: 1,592,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T94_NV5003/2

Đèn vách tường T94_NV5003/2

Giá thị trường: 1,766,000 ₫

Giá KM: 1,413,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T91_NV355/1

Đèn vách tường T91_NV355/1

Giá thị trường: 1,560,000 ₫

Giá KM: 1,248,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T91_NV355/2

Đèn vách tường T91_NV355/2

Giá thị trường: 2,590,000 ₫

Giá KM: 2,072,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T92_NV316/1

Đèn vách tường T92_NV316/1

Giá thị trường: 1,500,000 ₫

Giá KM: 1,200,000 ₫ -20%

Đèn vách tường T92_NV316/2

Đèn vách tường T92_NV316/2

Giá thị trường: 2,590,000 ₫

Giá KM: 2,072,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T40_NB 2015

Đèn Thả Trần T40_NB 2015

Giá thị trường: 6,150,000 ₫

Giá KM: 4,920,000 ₫ -20%

Đèn Thả Trần T40_NB 80048

Đèn Thả Trần T40_NB 80048

Giá thị trường: 5,030,000 ₫

Giá KM: 4,024,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T139_NC 400, 400x H1200

Đèn thả trần pha lê T139_NC 400, 400x H1200

Giá thị trường: 4,090,000 ₫

Giá KM: 3,272,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 450, D400 xH700

Đèn thả trần pha lê T140_NC 450, D400 xH700

Giá thị trường: 4,490,000 ₫

Giá KM: 3,592,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T136_NC 5001, D500x H1200

Đèn thả trần pha lê T136_NC 5001, D500x H1200

Giá thị trường: 5,850,000 ₫

Giá KM: 4,680,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45008, D500xH800

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45008, D500xH800

Giá thị trường: 4,790,000 ₫

Giá KM: 3,832,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45009, D500x H1000

Đèn thả trần pha lê T138_NC 45009, D500x H1000

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 3,184,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4006, D400x H1000

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4006, D400x H1000

Giá thị trường: 4,390,000 ₫

Giá KM: 3,512,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T137_NC 45006, D500x H1100

Đèn thả trần pha lê T137_NC 45006, D500x H1100

Giá thị trường: 3,880,000 ₫

Giá KM: 3,104,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T138_NC 8050, 800x500x H500

Đèn thả trần pha lê T138_NC 8050, 800x500x H500

Giá thị trường: 6,268,000 ₫

Giá KM: 5,014,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T139_NC 6003, D600x H2000

Đèn thả trần pha lê T139_NC 6003, D600x H2000

Giá thị trường: 6,990,000 ₫

Giá KM: 5,592,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 4096, 400x400xH800

Đèn thả trần pha lê T140_NC 4096, 400x400xH800

Giá thị trường: 3,450,000 ₫

Giá KM: 2,760,000 ₫ -20%

Đèn thả trần pha lê T140_NC 5006, D500x H2000

Đèn thả trần pha lê T140_NC 5006, D500x H2000

Giá thị trường: 5,950,000 ₫

Giá KM: 4,760,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6A, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6A, D900x H650+500

Giá thị trường: 3,300,000 ₫

Giá KM: 2,640,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6B, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T214_NC 8041/6B, D900x H650+500

Giá thị trường: 3,899,000 ₫

Giá KM: 3,119,000 ₫ -20%

Đèn chùm cổ T202_NC 8205/8, D900x H600+450

Đèn chùm cổ T202_NC 8205/8, D900x H600+450

Giá thị trường: 3,980,000 ₫

Giá KM: 3,184,000 ₫ -20%