Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -20%

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 269,000 ₫ -30%

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -30%

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 459,000 ₫

Giá KM: 321,000 ₫ -30%

Đuôi bóng chén ghim G5.3

Đuôi bóng chén ghim G5.3

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -17%

Đuôi đèn sứ E14

Đuôi đèn sứ E14

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -20%

  • 1