Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -25%

Dây đèn chớp led trang trí 5m hồng

Dây đèn chớp led trang trí 5m hồng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -25%

Dây chớp tiêu trang trí

Dây chớp tiêu trang trí

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -8%

  • 1