Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Dây chớp led 100 bóng đủ màu

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Dây chớp tiêu 100 bóng

Dây chớp tiêu 100 bóng

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng đỏ

Dây chớp led 100 bóng đỏ

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng màu tím

Dây chớp led 100 bóng màu tím

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng màu hồng

Dây chớp led 100 bóng màu hồng

Giá thị trường: 22,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng màu xanh lá

Dây chớp led 100 bóng màu xanh lá

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng màu trắng

Dây chớp led 100 bóng màu trắng

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng màu xanh dương

Dây chớp led 100 bóng màu xanh dương

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

Dây chớp led 100 bóng vàng

Dây chớp led 100 bóng vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -0%

  • 1