Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 8033, D450xH270

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 8033, D450xH270

Giá thị trường: 3,750,000 ₫

Giá KM: 3,000,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T66_NC 0037A, D600x H300

Đèn Ốp trần Pha lê T66_NC 0037A, D600x H300

Giá thị trường: 4,990,000 ₫

Giá KM: 3,992,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T66_NC 0037B, D800xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T66_NC 0037B, D800xH300

Giá thị trường: 8,570,000 ₫

Giá KM: 6,856,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T67_NC 90927A, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T67_NC 90927A, D800xH380

Giá thị trường: 6,100,000 ₫

Giá KM: 4,880,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 0424, D600xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 0424, D600xH300

Giá thị trường: 5,650,000 ₫

Giá KM: 4,520,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T67_NC 90927B, D1000xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T67_NC 90927B, D1000xH380

Giá thị trường: 8,660,000 ₫

Giá KM: 6,928,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 8902, D1000xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 8902, D1000xH350

Giá thị trường: 8,950,000 ₫

Giá KM: 7,160,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T69_NC 819, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T69_NC 819, D800xH380

Giá thị trường: 7,270,000 ₫

Giá KM: 5,816,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T69_NC 876, D800xH420

Đèn Ốp trần Pha lê T69_NC 876, D800xH420

Giá thị trường: 8,400,000 ₫

Giá KM: 6,720,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 8048, D600xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T68_NC 8048, D600xH350

Giá thị trường: 3,950,000 ₫

Giá KM: 3,160,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T71_NC 836, D800xH380

Đèn Ốp trần Pha lê T71_NC 836, D800xH380

Giá thị trường: 8,940,000 ₫

Giá KM: 7,152,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T71_NC 9056, D800xH400

Đèn Ốp trần Pha lê T71_NC 9056, D800xH400

Giá thị trường: 7,348,000 ₫

Giá KM: 6,224,000 ₫ -15%

Đèn Ốp trần Pha lê T72_NC8047B, D800xH300

Đèn Ốp trần Pha lê T72_NC8047B, D800xH300

Giá thị trường: 4,260,000 ₫

Giá KM: 3,408,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T72_NC 8047A, D600xH270

Đèn Ốp trần Pha lê T72_NC 8047A, D600xH270

Giá thị trường: 2,980,000 ₫

Giá KM: 2,384,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T73_NC 8334, D800xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T73_NC 8334, D800xH350

Giá thị trường: 6,668,000 ₫

Giá KM: 5,334,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T73_NC 28919C, D600xH350

Đèn Ốp trần Pha lê T73_NC 28919C, D600xH350

Giá thị trường: 3,800,000 ₫

Giá KM: 3,040,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 0423, D600xH220

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 0423, D600xH220

Giá thị trường: 4,310,000 ₫

Giá KM: 3,448,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 8018, 650x650xH250

Đèn Ốp trần Pha lê T74_NC 8018, 650x650xH250

Giá thị trường: 5,950,000 ₫

Giá KM: 4,760,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T75_NC 6099, 1050*700*H300

Đèn Ốp trần Pha lê T75_NC 6099, 1050*700*H300

Giá thị trường: 9,980,000 ₫

Giá KM: 7,984,000 ₫ -20%

Đèn Ốp trần Pha lê T75_NC 8017, 950x650xH250

Đèn Ốp trần Pha lê T75_NC 8017, 950x650xH250

Giá thị trường: 8,420,000 ₫

Giá KM: 6,736,000 ₫ -20%

  • 1