Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (5)
Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Bóng đèn T5 8W Owo (Kowo)

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Đầu dây đèn T5

Đầu dây đèn T5

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 21W

Bóng đèn T5 21W

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 28W

Bóng đèn T5 28W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 14W

Bóng đèn T5 14W

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -0%

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Bộ đèn đôi T5 - 28W OWO

Giá thị trường: 198,000 ₫

Giá KM: 198,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 8W (0.3m)

Giá thị trường: 32,000 ₫

Giá KM: 32,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 14W (0.6m)

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 28W (1.2m)

Giá thị trường: 53,000 ₫

Giá KM: 53,000 ₫ -0%

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Đèn hắt trần T5 - OWO - 21W (0.9m)

Giá thị trường: 47,000 ₫

Giá KM: 47,000 ₫ -0%

  • 1