Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Đèn pha ngồi lục giác halogen (trắng, đen)

Giá thị trường: 58,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -22%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 368,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 300,000 ₫

Giá KM: 240,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 037, D110, L185x210

Giá thị trường: 490,000 ₫

Giá KM: 392,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 038, D110, L185x210

Giá thị trường: 590,000 ₫

Giá KM: 472,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Đèn chiếu điểm T305_NP 011, D45 H140

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 010, D50 H170

Giá thị trường: 119,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 012, D50 H170

Giá thị trường: 110,000 ₫

Giá KM: 88,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Đèn pha chiếu điểm T350_NP 04, D80 H230

Giá thị trường: 220,000 ₫

Giá KM: 176,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Đèn chiếu điểm T349_NP 07, D80 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 200,000 ₫ -20%

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Đèn pha chiếu điểm T349_NP 013, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Đèn chiếu điểm T350_NP 014, D50 H170

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Đèn chiếu điểm T350_NP 015, D60 H200

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350-_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 021, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 025, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 026, D50 L190x130

Giá thị trường: 129,000 ₫

Giá KM: 103,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 027, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 028, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 031, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T350_NP 032, D50 L190x130

Giá thị trường: 136,000 ₫

Giá KM: 109,000 ₫ -20%

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -26%

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Thanh ray 1.5m (Dùng cho đèn pha ray)

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 58,000 ₫ -17%

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Đèn pha ray led chiếu điểm 12W

Giá thị trường: 155,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -13%

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Đèn pha ray led chiếu điểm 7W

Giá thị trường: 95,000 ₫

Giá KM: 85,000 ₫ -11%

  • 1