Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 08, D110, L200x200

Giá thị trường: 578,000 ₫

Giá KM: 434,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 033, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 034, D110, L130x230

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 263,000 ₫ -25%

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Đèn pha chiếu điểm T310_NP 012A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Đèn chiếu điểm T310_NP 014A, D50 H170

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Đèn chiếu điểm T310_NP 020, D50 L190x130

Giá thị trường: 157,000 ₫

Giá KM: 118,000 ₫ -25%

  • 1