Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Led Hoa Sen (196)
Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Dây đèn chớp led trang trí 5m vàng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Dây đèn chớp led trang trí 5m đỏ

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Dây đèn chớp led trang trí 5m đủ màu

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng xanh dương

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Dây đèn chớp led trang trí 5m trắng

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Dây đèn chớp led trang trí 5m xanh lá

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -30%

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Dây đèn chớp led trang trí 5m tím

Giá thị trường: 20,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -25%

Dây chớp tiêu trang trí

Dây chớp tiêu trang trí

Giá thị trường: 13,000 ₫

Giá KM: 12,000 ₫ -8%

Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Đuôi đèn E27 đúc kín nước có dây

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -20%

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 15 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 269,000 ₫ -30%

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Bộ 10 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 5m

Giá thị trường: 275,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -30%

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Bộ 20 Đui Đèn Kín Nước E27 Liền Dây 10m

Giá thị trường: 459,000 ₫

Giá KM: 321,000 ₫ -30%

Đèn pha led 200W Đủ Watt-  Vỏ Đen

Đèn pha led 200W Đủ Watt- Vỏ Đen

Giá thị trường: 1,080,000 ₫

Giá KM: 1,080,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W  Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W Đủ Watt - Vỏ Đen - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 750,000 ₫

Giá KM: 590,000 ₫ -21%

Đèn pha led 50W Trắng- Full Watt - Vỏ đen

Đèn pha led 50W Trắng- Full Watt - Vỏ đen

Giá thị trường: 350,000 ₫

Giá KM: 275,000 ₫ -21%

Đèn pha led IP65 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP65 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 90,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP65 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led IP65 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 126,000 ₫ -50%

Đèn pha led IP65,66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Se

Đèn pha led IP65,66 100W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Se

Giá thị trường: 204,000 ₫

Giá KM: 204,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Đèn pha led IP66 150W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen1

Giá thị trường: 276,000 ₫

Giá KM: 276,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66-  200W (Trắng,Vàng)

Đèn pha led IP66- 200W (Trắng,Vàng)

Giá thị trường: 414,000 ₫

Giá KM: 414,000 ₫ -0%

Đèn pha led IP66 - 300W Trắng

Đèn pha led IP66 - 300W Trắng

Giá thị trường: 700,000 ₫

Giá KM: 552,000 ₫ -21%

Đèn pha led IP66 400W Trắng - LED HOA SEN

Đèn pha led IP66 400W Trắng - LED HOA SEN

Giá thị trường: 768,000 ₫

Giá KM: 768,000 ₫ -0%

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W thường (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 648,000 ₫

Giá KM: 648,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 101,000 ₫

Giá KM: 101,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Đỏ, Dương, Lá) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 162,000 ₫

Giá KM: 162,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Đỏ, Lá, Dương) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 222,000 ₫

Giá KM: 222,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Lá, Dương, Đỏ) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 234,000 ₫

Giá KM: 234,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Đèn pha led 100W đủ Watt- Vỏ Xám

Giá thị trường: 618,000 ₫

Giá KM: 618,000 ₫ -0%

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 150W đủ W (trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 984,000 ₫

Giá KM: 984,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 378,000 ₫

Giá KM: 378,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 330,000 ₫

Giá KM: 330,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 168,000 ₫

Giá KM: 168,000 ₫ -0%

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W (Trắng,Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 156,000 ₫

Giá KM: 156,000 ₫ -0%

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 114,000 ₫

Giá KM: 114,000 ₫ -0%

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 10W (Trắng, Vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 72,000 ₫

Giá KM: 72,000 ₫ -0%

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 100W thường (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 294,000 ₫

Giá KM: 294,000 ₫ -0%