Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn Tường T261_NV 8802A, L220x150 H550

Đèn Tường T261_NV 8802A, L220x150 H550

Giá thị trường: 1,260,000 ₫

Giá KM: 945,000 ₫ -25%

Đèn Tường T261_NV 8815, L300x250 H600

Đèn Tường T261_NV 8815, L300x250 H600

Giá thị trường: 1,980,000 ₫

Giá KM: 1,485,000 ₫ -25%

Đèn Tường T262_NV 8808, L100x200 H450

Đèn Tường T262_NV 8808, L100x200 H450

Giá thị trường: 943,000 ₫

Giá KM: 707,000 ₫ -25%

Đèn Tường T262_NV 8825  L310x200 H750

Đèn Tường T262_NV 8825 L310x200 H750

Giá thị trường: 2,130,000 ₫

Giá KM: 1,598,000 ₫ -25%

Đèn Tường T262_NV 8843  L100x200 H400

Đèn Tường T262_NV 8843 L100x200 H400

Giá thị trường: 780,000 ₫

Giá KM: 585,000 ₫ -25%

Đèn Tường T262_NV 8852 L160x340 H550

Đèn Tường T262_NV 8852 L160x340 H550

Giá thị trường: 1,580,000 ₫

Giá KM: 1,185,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 075/1 H250xL270

Đèn Tường T264_NV 075/1 H250xL270

Giá thị trường: 389,000 ₫

Giá KM: 292,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 080/1 H300xL270

Đèn Tường T264_NV 080/1 H300xL270

Giá thị trường: 352,000 ₫

Giá KM: 264,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 5089/1 H300xL270

Đèn Tường T264_NV 5089/1 H300xL270

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 8005/1 H300xL270

Đèn Tường T264_NV 8005/1 H300xL270

Giá thị trường: 460,000 ₫

Giá KM: 345,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 8068/1 H250xL320

Đèn Tường T264_NV 8068/1 H250xL320

Giá thị trường: 370,000 ₫

Giá KM: 278,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 8205/1 H300xL270

Đèn Tường T264_NV 8205/1 H300xL270

Giá thị trường: 444,000 ₫

Giá KM: 333,000 ₫ -25%

Đèn Tường T264_NV 8217/1 H300xL300

Đèn Tường T264_NV 8217/1 H300xL300

Giá thị trường: 444,000 ₫

Giá KM: 333,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T319_NX 4014A, L250 H200

Đèn vách ngoài trời T319_NX 4014A, L250 H200

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 186,000 ₫ -26%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701A, D110 H200

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 185,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1701B, D110 H200

Giá thị trường: 246,000 ₫

Giá KM: 185,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1702A, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1702A, D110 H200

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T319_NX 1702B, D110 H200

Đèn vách ngoài trời T319_NX 1702B, D110 H200

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2111, D90 H160

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2111, D90 H160

Giá thị trường: 329,000 ₫

Giá KM: 247,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2207, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2207, D110 H160

Giá thị trường: 253,000 ₫

Giá KM: 190,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722A, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722A, D110 H350

Giá thị trường: 373,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722B, D110 H350

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1722B, D110 H350

Giá thị trường: 373,000 ₫

Giá KM: 280,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809A, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809A, D90 H300

Giá thị trường: 321,000 ₫

Giá KM: 241,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809B, D90 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1809B, D90 H300

Giá thị trường: 321,000 ₫

Giá KM: 241,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803A, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803A, D110 H300

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1803B, D110 H300

Giá thị trường: 448,000 ₫

Giá KM: 336,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1733, L150 H250

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1733, L150 H250

Giá thị trường: 280,000 ₫

Giá KM: 210,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1905B, D110 H400

Đèn vách ngoài trời T320_NX 1905B, D110 H400

Giá thị trường: 394,000 ₫

Giá KM: 296,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2101, D110 H160

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2101, D110 H160

Giá thị trường: 288,000 ₫

Giá KM: 216,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2312B, D110 H300

Đèn vách ngoài trời T320_NX 2312B, D110 H300

Giá thị trường: 464,000 ₫

Giá KM: 348,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 936, L160 H420

Đèn vách ngoài trời T331_NVT 936, L160 H420

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T332_NVT 942, L230 H310

Đèn vách ngoài trời T332_NVT 942, L230 H310

Giá thị trường: 316,000 ₫

Giá KM: 237,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L280 H500

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L280 H500

Giá thị trường: 798,000 ₫

Giá KM: 599,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L380 H580

Đèn vách ngoài trời T325_NVT 943, L380 H580

Giá thị trường: 1,004,000 ₫

Giá KM: 753,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 909, 150*150 H370

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 909, 150*150 H370

Giá thị trường: 303,000 ₫

Giá KM: 227,000 ₫ -25%

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 915, 160*160 H370

Đèn vách ngoài trời T329_NVT 915, 160*160 H370

Giá thị trường: 310,000 ₫

Giá KM: 233,000 ₫ -25%