Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Đèn áp trần T312_NM 2211A

Đèn áp trần T312_NM 2211A

Giá thị trường: 3,770,000 ₫

Giá KM: 2,639,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 2211B

Đèn Áp Trần T312_NM 2211B

Giá thị trường: 4,070,000 ₫

Giá KM: 2,849,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 002A

Đèn Áp Trần T312_NM 002A

Giá thị trường: 3,530,000 ₫

Giá KM: 2,471,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 002B

Đèn Áp Trần T312_NM 002B

Giá thị trường: 4,110,000 ₫

Giá KM: 2,877,000 ₫ -30%

Đèn Áp Trần T312_NM 006A

Đèn Áp Trần T312_NM 006A

Giá thị trường: 3,670,000 ₫

Giá KM: 2,569,000 ₫ -30%

Đèn áp trần T312_NM 006B

Đèn áp trần T312_NM 006B

Giá thị trường: 4,110,000 ₫

Giá KM: 2,877,000 ₫ -30%

Đèn vách tường T272-NV500/2

Đèn vách tường T272-NV500/2

Giá thị trường: 3,960,000 ₫

Giá KM: 2,772,000 ₫ -30%

Đền vách tường T272-NV2211/2

Đền vách tường T272-NV2211/2

Giá thị trường: 4,620,000 ₫

Giá KM: 3,234,000 ₫ -30%

Đèn vách tường T272_NV500/1

Đèn vách tường T272_NV500/1

Giá thị trường: 2,750,000 ₫

Giá KM: 1,925,000 ₫ -30%

Đèn vách tường T281_NV0630/2

Đèn vách tường T281_NV0630/2

Giá thị trường: 1,880,000 ₫

Giá KM: 1,316,000 ₫ -30%

Đèn vách tường T281_NV5003/2

Đèn vách tường T281_NV5003/2

Giá thị trường: 2,330,000 ₫

Giá KM: 1,631,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T133_NC 400, 400x H1200

Đèn thả trần pha lê T133_NC 400, 400x H1200

Giá thị trường: 5,740,000 ₫

Giá KM: 4,018,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 450, D400 xH700

Đèn thả trần pha lê T135_NC 450, D400 xH700

Giá thị trường: 6,290,000 ₫

Giá KM: 4,403,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T131_NC 5001, D500x H1200

Đèn thả trần pha lê T131_NC 5001, D500x H1200

Giá thị trường: 7,800,000 ₫

Giá KM: 5,460,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T133_NC 45008, D500xH800

Đèn thả trần pha lê T133_NC 45008, D500xH800

Giá thị trường: 6,690,000 ₫

Giá KM: 4,683,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45009, D500x H1000

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45009, D500x H1000

Giá thị trường: 5,790,000 ₫

Giá KM: 4,053,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T132_NC 4006, D400x H1000

Đèn thả trần pha lê T132_NC 4006, D400x H1000

Giá thị trường: 5,810,000 ₫

Giá KM: 4,067,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45006, D500x H1100

Đèn thả trần pha lê T134_NC 45006, D500x H1100

Giá thị trường: 5,730,000 ₫

Giá KM: 4,011,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T136_NC 8050, 800x500x H500

Đèn thả trần pha lê T136_NC 8050, 800x500x H500

Giá thị trường: 8,800,000 ₫

Giá KM: 6,160,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T131_NC 6003, D600x H2000

Đèn thả trần pha lê T131_NC 6003, D600x H2000

Giá thị trường: 9,820,000 ₫

Giá KM: 6,874,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4096, 400x400xH800

Đèn thả trần pha lê T135_NC 4096, 400x400xH800

Giá thị trường: 4,630,000 ₫

Giá KM: 3,241,000 ₫ -30%

Đèn thả trần pha lê T132_NC 5006, D500x H2000

Đèn thả trần pha lê T132_NC 5006, D500x H2000

Giá thị trường: 9,180,000 ₫

Giá KM: 6,426,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6A, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6A, D900x H650+500

Giá thị trường: 4,870,000 ₫

Giá KM: 3,409,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6B, D900x H650+500

Đèn chùm cổ T129_NC 8041/6B, D900x H650+500

Giá thị trường: 5,790,000 ₫

Giá KM: 4,053,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/8, D900x H600+450

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/8, D900x H600+450

Giá thị trường: 5,760,000 ₫

Giá KM: 4,032,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/5, D600x H420+400

Đèn chùm cổ T114_NC 8205/5, D600x H420+400

Giá thị trường: 2,780,000 ₫

Giá KM: 1,946,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T125_NC 004/8, D900 H500+400

Đèn chùm cổ T125_NC 004/8, D900 H500+400

Giá thị trường: 3,070,000 ₫

Giá KM: 2,149,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T125_NC 8571/3, D600 H400+400

Đèn chùm cổ T125_NC 8571/3, D600 H400+400

Giá thị trường: 1,090,000 ₫

Giá KM: 763,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8A, D800x H600+400

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8A, D800x H600+400

Giá thị trường: 3,630,000 ₫

Giá KM: 2,541,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T120_NC 080/5, D700x H700+300

Đèn chùm cổ T120_NC 080/5, D700x H700+300

Giá thị trường: 2,190,000 ₫

Giá KM: 1,533,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T118_NC 8005/8, D850x H600+400

Đèn chùm cổ T118_NC 8005/8, D850x H600+400

Giá thị trường: 4,820,000 ₫

Giá KM: 3,374,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8C, D800 H600+400

Đèn chùm cổ T117_NC 9019/8C, D800 H600+400

Giá thị trường: 3,730,000 ₫

Giá KM: 2,611,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T124_NC 009/3, D500 H400+400

Đèn chùm cổ T124_NC 009/3, D500 H400+400

Giá thị trường: 1,050,000 ₫

Giá KM: 735,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T124_NC075/6, D80x H600+300

Đèn chùm cổ T124_NC075/6, D80x H600+300

Giá thị trường: 2,350,000 ₫

Giá KM: 1,645,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T119_NC8068/5, D550 H450+400

Đèn chùm cổ T119_NC8068/5, D550 H450+400

Giá thị trường: 1,760,000 ₫

Giá KM: 1,232,000 ₫ -30%

Đèn chùm cổ T126_NC6210/5, D500xH500+300

Đèn chùm cổ T126_NC6210/5, D500xH500+300

Giá thị trường: 1,040,000 ₫

Giá KM: 728,000 ₫ -30%