Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Philips (26)
Bút thử điện - Philip

Bút thử điện - Philip

Giá thị trường: 8,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -0%

Bóng đèn Compact 3U 11W - PhiLip

Bóng đèn Compact 3U 11W - PhiLip

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 14W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 14W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 39,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 18W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 18W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Bóng đèn compact 3U PhiLip 23W

Bóng đèn compact 3U PhiLip 23W

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 52,000 ₫ -0%

Bóng túyp PhiLip 0.6m

Bóng túyp PhiLip 0.6m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -0%

Bóng túyp PhiLip 1.2m

Bóng túyp PhiLip 1.2m

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 14,000 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 11W 3U

Bóng đèn Philip 11W 3U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 14W 3U

Bóng đèn Philip 14W 3U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 41,000 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 18W 3U

Bóng đèn Philip 18W 3U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 23W 3U

Bóng đèn Philip 23W 3U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 46,000 ₫ -0%

Đèn chống thấm Philips (đôi)

Đèn chống thấm Philips (đôi)

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn chống thấm Philips (đơn)

Đèn chống thấm Philips (đơn)

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Bóng đèn cao áp philips

Bóng đèn cao áp philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Bóng đèn cao áp philips

Bóng đèn cao áp philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn pha - Philips

Đèn pha - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Đèn pha Halogen - Philips

Đèn pha Halogen - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Ballast điện tử (Tăng phô) - Philips

Ballast điện tử (Tăng phô) - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Ballast (tăng phô)

Ballast (tăng phô)

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Tụ đèn - Philips

Tụ đèn - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Kích đèn - Philips

Kích đèn - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Tăng phô dùng cho bóng Halogen

Tăng phô dùng cho bóng Halogen

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Bóng đèn Halogen - Philips

Bóng đèn Halogen - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Bóng đèn Metan - Philips

Bóng đèn Metan - Philips

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 0 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 5W 2U

Bóng đèn Philip 5W 2U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -0%

Bóng đèn Philip 8W 2U

Bóng đèn Philip 8W 2U

Giá thị trường: 0 ₫

Giá KM: 30,000 ₫ -0%