Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (24)
Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Chui đèn kín nước E27  - đen , trắng

Chui đèn kín nước E27 - đen , trắng

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 10 Yars

Băng keo điện Central - 10 Yars

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 20 Yars

Băng keo điện Central - 20 Yars

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

Chui đèn cảm ứng E27

Chui đèn cảm ứng E27

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 108,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 99,000 ₫

Giá KM: 99,000 ₫ -0%

Đèn Led  Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương Đỏ

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -0%

Đầu dây đèn T5

Đầu dây đèn T5

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 21W

Bóng đèn T5 21W

Giá thị trường: 19,000 ₫

Giá KM: 19,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 28W

Bóng đèn T5 28W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 21,000 ₫ -0%

Bóng đèn T5 14W

Bóng đèn T5 14W

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 16,000 ₫ -0%