Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

TrungLoi (24)
Bóng đèn hắt trần T5 0.6m 14W

Bóng đèn hắt trần T5 0.6m 14W

Giá thị trường: 21,000 ₫

Giá KM: 15,000 ₫ -29%

Bóng đèn hắt trần T5 1m 21W

Bóng đèn hắt trần T5 1m 21W

Giá thị trường: 29,000 ₫

Giá KM: 20,000 ₫ -31%

Bóng đèn hắt trần T5 1.2m 28W

Bóng đèn hắt trần T5 1.2m 28W

Giá thị trường: 34,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -29%

Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Đuôi xéo xoáy E27 - Trắng

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Chui đèn kín nước E27  - đen , trắng

Chui đèn kín nước E27 - đen , trắng

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Băng keo điện Nano - 20 Yars

Giá thị trường: 6,000 ₫

Giá KM: 6,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Băng keo điện Nano - 30 Yars

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 10 Yars

Băng keo điện Central - 10 Yars

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Băng keo điện Central - 20 Yars

Băng keo điện Central - 20 Yars

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -0%

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Băng keo điện Nano - 10 Yars

Giá thị trường: 4,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -0%

Chui đèn cảm ứng E27

Chui đèn cảm ứng E27

Giá thị trường: 108,000 ₫

Giá KM: 108,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3 Tấc ,3 Hàng Thẳng,Trắng/Và

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 70,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 45,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Thẳng,Trắng/Vàng

Giá thị trường: 35,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 75,000 ₫

Giá KM: 75,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Trắng/Vàng

Giá thị trường: 99,000 ₫

Giá KM: 99,000 ₫ -0%

Đèn Led  Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 3W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương Đỏ

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 6W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Giá thị trường: 80,000 ₫

Giá KM: 80,000 ₫ -0%

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Đèn Led Kẹp Bình 12V- 12W ,2 Hàng Xéo, Lá/Dương/Đỏ

Giá thị trường: 105,000 ₫

Giá KM: 105,000 ₫ -0%

Đầu dây đèn T5

Đầu dây đèn T5

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Linh kiện đèn T5 (bịch pát gài đèn)

Giá thị trường: 3,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -0%