Nhà Phân Phối Thiết Bị Điện Tín Lợi

Chuyên phân phối sỉ và cung cấp trọn gói thiết bị điện công trình

Dây nguồn dây led  5050, 3014- 2 chân ghim

Dây nguồn dây led 5050, 3014- 2 chân ghim

Giá thị trường: 10,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -0%

Dây LED vuông cuộn 2835,160 Led - 2 hàng- T,V,XD

Dây LED vuông cuộn 2835,160 Led - 2 hàng- T,V,XD

Giá thị trường: 1,600,000 ₫

Giá KM: 1,600,000 ₫ -0%

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Hộp nối dây chống cháy 160*160*50

Giá thị trường: 38,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Hộp nối dây chống cháy 185*185*80

Giá thị trường: 68,000 ₫

Giá KM: 48,000 ₫ -29%

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Hộp nối dây chống cháy 110*110*50

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 2-4 Module, lắp âm

Giá thị trường: 101,000 ₫

Giá KM: 71,000 ₫ -30%

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Hộp nối dây chống cháy 80*80*50

Giá thị trường: 14,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -29%

Đế nổi đôi

Đế nổi đôi

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Đế nổi đơn

Đế nổi đơn

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Đế âm đôi

Đế âm đôi

Giá thị trường: 15,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -33%

Đế âm đơn

Đế âm đơn

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 3,000 ₫ -40%

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 18 Module, lắp âm

Giá thị trường: 502,000 ₫

Giá KM: 351,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 13 Module, lắp âm

Giá thị trường: 313,000 ₫

Giá KM: 219,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 9 Module, lắp âm

Giá thị trường: 250,000 ₫

Giá KM: 175,000 ₫ -30%

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Tủ điện chứa 6 Module, lắp âm

Giá thị trường: 159,000 ₫

Giá KM: 111,000 ₫ -30%

Dây cáp mạng Internet - CAT6 Xanh

Dây cáp mạng Internet - CAT6 Xanh

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Dây cáp điện thoại 4 ruột SINO

Dây cáp điện thoại 4 ruột SINO

Giá thị trường: 5,000 ₫

Giá KM: 4,000 ₫ -20%

Dây cáp tivi SINO

Dây cáp tivi SINO

Giá thị trường: 7,000 ₫

Giá KM: 5,000 ₫ -29%

Mặt 1 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 1 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -42%

Mặt 2 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 2 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -42%

Mặt 3 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 3 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -42%

Mặt 4 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 4 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -38%

Mặt 5 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 5 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -38%

Mặt 6 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 6 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 16,000 ₫

Giá KM: 10,000 ₫ -38%

MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

MCP 3P 50A-63A Sino Vanlock

Giá thị trường: 241,000 ₫

Giá KM: 181,000 ₫ -25%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và một lỗ S18AU/X

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -39%

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2/XX

Giá thị trường: 36,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -39%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và một lỗ S18AU2/X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -41%

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Ổ cắm đôi 2 chấu 16A và 2 lỗ - S18AU2X

Giá thị trường: 44,000 ₫

Giá KM: 26,000 ₫ -41%

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18AUE2

Ổ cắm đôi - 3 chấu 16A S18AUE2

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -39%

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18AU1

Ổ cắm đơn - 2 chấu 16A S18AU1

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 18,000 ₫ -40%

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18AU2

Ổ cắm đôi - 2 chấu 16A - S18AU2

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -38%

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18AU3

Ổ cắm ba - 2 chấu 16A - S18AU3

Giá thị trường: 55,000 ₫

Giá KM: 33,000 ₫ -40%

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 7,000 ₫ -36%

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 11,000 ₫ -39%

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Ổ tivi S118 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 41,000 ₫

Giá KM: 25,000 ₫ -39%