Bảng giá Bóng đèn PHILIPS

STT Tên sản phẩm Đơn giá NSX Giá bán
Quy cách
(bóng/thùng)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bóng huỳnh quang Philips 1m2 - 36W Trắng
Bóng huỳnh quang Philips 0m6 - 18W Trắng
Bóng huỳnh quang Philips 1m2 ánh sáng vàng
Bóng huỳnh quang Philips 0m6 ánh sáng vàng
Bóng compact philips 5w 2U (Genie) bầu nhỏ
Bóng compact philips 8w 2U Essential 
Bóng compact philips 11w 2U Essential 
Bóng compact philips 14w 2U Essential 
Bóng compact philips 11w 3U Genie  
Bóng compact philips 14w 3U Genie  
Bóng compact philips 18w 3U Essential  
Bóng compact philips 23w 3U Essential  
Bóng compact philips 12w Xoắn - Tornado T3 
Bóng compact philips 15w Xoắn - Tornado T3 
Bóng compact philips 20w Xoắn - Tornado T3  
Bóng compact philips 24w Xoắn - Tornado T3 
         14,000
         12,400
         30,300
         21,400
         36,400
         33,000
         24,200
         38,800
         44,400
         45,500
         49,700
         51,200
         47,200
         56,100
         56,200
         57,000
 liên hệ 

 

30

30
25
25
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12