Phân Phối thiết bị điện Clipsal Schneider giá rẻ - Nhà Phân Phối Điện Tín Lợi

STT Mã hàng Tên hàng Đơn vị Giá NSX   Giá bán Thời gian BH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
72
73
74
75
SND_A3001_G19
SND_A3002_G19
SND_A3000_G19
SND_A3030VX_G19
SND_3426USM_G19
SND_3426UESTM_G19
SND_3426UEST2M_G19
SND_3031_1_2M_F_G19
SND_3031_2_3M_F_G19
SND_3031TV75MS_G19
SND_3031RJ64M_G19
SND_3031RJ88SMA5_G19
SND_3031V400FM_K_WE
SND_3031V500M_K_WE
SND_31AVH_G19
SND_32AVH_G19
SND_33AVH_G19
SND_34AVH_G19
SND_35AVH_G19
SND_36AVH_G19
SND_31AVX_G19
SND_31AVMCB_G19
SND_31AVMCB1_G19
SND_31AVMCB2_G19
SND_E426UST_G19
SND_E426UST2CB_G19
SND_E426UX_G19
SND_E426UXX_G19
SND_E426UEST_G19
SND_E426UEST2_T_G19
SND_E426UEX_G19
SND_E426UES_G19
SND_E30_1M_D_G19
SND_30M_G19
SND_30TV75MS_G19
SND_DCV30MNUWT
SND_ACTRJ30M5ENSUWE
SND_32V400FM_K_WE
SND_32V500M_K_WE
SND_A9K27106
SND_A9K27110
SND_A9K27116
SND_A9K27120
SND_A9K27125
SND_A9K27132
SND_A9K24140
SND_A9K24150
SND_A9K24163
SND_A9K27206
SND_A9K27210
SND_A9K27216
SND_A9K27220
SND_A9K27225
SND_A9K27232
SND_A9K24240
SND_A9K24250
SND_A9K24263
SND_A9K24316
SND_A9K24320
SND_A9K24325
SND_A9K24332
SND_A9K24340
SND_A9K24350
SND_A9K24363
SND_A9R50240
SND_A9D31625
SND_A9D31632
SND_A9D31640
Mặt 1 - Concept
Mặt 2 - Concept
Mặt 3 - Concept
Mặt che trơn - Concept
Ổ cắm đơn 2 chấu - Concept
Ổ cắm đơn 3 chấu - Concept
Ổ cắm đôi 3 chấu - Concept
Công tắc 1 chiều, size S - Concept
Công tắc 2 chiều, size S - Concept
Ổ TV- Concept
Ổ điện thoại - Concept
Ổ mạng cat5e - Concept
Dimer quạt
Dimer đèn
Mặt 1 - S-Classic
Mặt 2 - S-Classic
Mặt 3 - S-Classic
Mặt 4 - S-Classic
Mặt 5 - S-Classic
Mặt 6 - S-Classic
Mặt che trơn - S-Classic
Mặt CB cốc - S-Classic
Mặt MCB 1p - S-Classic
Mặt MCB 2p - S-Classic
Ổ cắm đơn 2 chấu - S-Classic
Ổ cắm đôi 2 chấu - S-Classic
Ổ cắm đơn 2 chấu+ 1 lỗ- S-Classic
Ổ cắm đơn 2 chấu+2 lỗ- S-Classic
Ổ cắm đơn 3 chấu- S-Classic
Ổ cắm đôi 3 chấu -S-Classic
Ổ cắm đơn 3 chấu+1 lỗ- S-Classic
Ổ cắm đôi 3 chấu+công tắc-S-Classic
Công tắc 1 chiều S-Classic
Công tắc 2 chiều S-Classic
Ổ TV -  S-Classic
Ổ điện thoại -  S-Classic
Ổ mạng cat5e -  S-Classic
Dimer quạt 400W
Dimer quạt 500W
MCB 1P 6A 
MCB 1P 10A 
MCB 1P 16A 
MCB 1P 20A 
MCB 1P 25A 
MCB 1P 32A 
MCB 1P 40A 
MCB 1P 50A 
MCB 1P 63A 
MCB 2P 6A 
MCB 2P 10A 
MCB 2P 16A 
MCB 2P 20A  
MCB 2P 25A
MCB 2P 32A 
MCB 2P 40A 
MCB 2P 50A 
MCB 2P 63A 
MCB 3P 16A 
MCB 3P 20A 
MCB 3P 25A 
MCB 3P 32A 
MCB 3P 40A 
MCB 3P 50A 
MCB 3P 63A 
RCCB 2p, 40A
RCBO 1p 25A
RCBO 1p 32A
RCBO 1p 40A
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
      15,800
      15,800
      15,800
      15,800
      33,500
      65,000
      89,000
      19,500
      41,600
      78,000
      78,000
    175,000
    369,000
    277,000
      22,000
      22,000
      22,000
      38,400
      38,400
      38,400
      38,400
      35,000
      35,000
      35,000
      56,000
      94,000
      86,000
      86,000
      99,000
    126,000
    115,000
    168,000
      16,800
      40,000
      66,000
    130,000
    152,000
    265,000
    238,000
    135,000
    135,000
    135,000
    140,000
    147,000
    155,000
    175,000
    209,000
    240,000
    363,000
    363,000
    363,000
    381,000
    399,000
    417,000
    479,000
    599,000
    693,000
    579,000
    609,000
    637,000
    672,000
    765,000
    884,000
   1,009,000
   1,158,000
   1,858,000
   1,858,000
   1,893,000
 
        10,744
        10,744
        10,744
        10,744
        22,780
        44,200
        60,520
        13,260
        28,288
        53,040
        53,040
     119,000
     250,920
     188,360
        14,960
        14,960
        14,960
        26,112
        26,112
        26,112
        26,112
        23,800
        23,800
        23,800
        38,080
        63,920
        58,480
        58,480
        67,320
        85,680
        78,200
     114,240
        11,424
        27,200
        44,880
        88,400
     103,360
     180,200
     161,840
        87,750
        87,750
        87,750
        91,000
        95,550
     100,750
     113,750
     135,850
     156,000
     235,950
     235,950
     235,950
     247,650
     259,350
     271,050
     311,350
     389,350
     450,450
     376,350
     395,850
     414,050
     436,800
     497,250
     574,600
     655,850
     752,700
  1,207,700
  1,207,700
  1,230,450
12 tháng