Phân Phối thiết bị điện Panasonic giá rẻ - Nhà Phân Phối Điện Tín Lợi

 

STT Mã hàng Tên hàng Đơn vị Giá nhà SX Giá bán Thời gian BH  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
PNA_WEV5001
PNA_WEV5002
PNA_WEG2501
PNA_WEV1081
PNA_WEV1181
PNA_WEV1582
PNA_WEG2364
PNA_WEG2488.CAT5
PNA_WEG24886.CAT6
PNA_WEV68010W
PNA_WEV68020W
PNA_WEV68030W
PNA_EGG331
PNA_EBG888
PNA_FDF603W/FDL603W
PNA_FDL903W
PNA_BBD1061CA
PNA_BBD1101CA
PNA_BBD1161CA
PNA_BBD1201CA
PNA_BBD1251CA
PNA_BBD1321CA
PNA_BBD1401CA
PNA_BBD1501CA
PNA_BBD1631CA
PNA_BBD108011C
PNA_BBD110011C
PNA_BBD2062CA
PNA_BBD2102CA
PNA_BBD2162CA
PNA_BBD2202CA
PNA_BBD2252CA
PNA_BBD2322CA
PNA_BBD2402CA
PNA_BBD2502CA
PNA_BBD2632CA
PNA_BBD208021C
PNA_BBD210021C
PNA_BBD3103CA
PNA_BBD3163CA
PNA_BBD3203CA
PNA_BBD3253CA
PNA_BBD3323CA
PNA_BBD3403CA
PNA_BBD3503CA
PNA_BBD3633CA
PNA_BBD308031C
PNA_BBD310031C
PNA_BBDE20631CA/CP
PNA_BBDE21631CA/CP
PNA_BBDE22031CA/CP
PNA_BBDE23231CA/CP
PNA_BBDE24031CA/CP
PNA_BBDE25031CA/CP
PNA_BBDE26331CA/CP
PNA_BBW310Y/BBC310NF
PNA_BBW320Y
PNA_BBW3150SKY
PNA_BBW3200KY
PNA_FB901W
PNA_FS901W
PNA_FB902
PNA_FB802
PNA_FDP102
PNA_FDP103
PNA_FDP104
PNA_FDP106
PNA_FKP10
PNA_FRG16-W
PNA_FRG20-W
PNA_FRG25WS
PNA_FRG32-WH
PNA_F409QB/QGO
PNA_F409MB/MG
PNA_F409KBE/KB
PNA_F.56MZG-GO/S
PNA_F.60MZ2
PNA_FV.70HQU1
PNA_GP.129JXK.SV5
PNA_GP.129JXK.NV5
PNA_GP.200JXK.SV5
PNA_GP.200JXK.NV5
PNA_A.130JAK
PNA_A.200JAK
Công tắc đơn + cắm nhanh - Wide
Công tắc Cầu thang + cắm nhanh - Wide
Ổ cắm anten TV - Wide
Ổ cắm đơn có màn che - cắm nhanh - Wide
Ổ cắm đơn+dây nối đất & màn che- Wide
Ổ cắm đôi +màn che & dây nối đất - Wide
Ổ cắm điện thoại 4 cực - Wide
Ổ cắm data RJ45-8P8C CAT5 - Wide
Ổ cắm data RJ45-8P8C CAT6 - Wide
Mặt dùng cho 1 thiết bị - Wide
Mặt dùng cho 2 thiết bị - Wide
Mặt dùng cho 3 thiết bị - Wide
Nút nhấn chuông - kín nuớc
Chuông điện
Dimmer quạt - Wide
Dimmer đèn - Wide
MCB 1 pha 6A
MCB 1 pha 10A
MCB 1 pha 16A
MCB 1 pha 20A
MCB 1 pha 25A
MCB 1 pha 32A
MCB 1 pha 40A
MCB 1 pha 50A
MCB 1 pha 63A
MCB 1 pha 80A
MCB 1 pha 100A
MCB 2 pha 6A
MCB 2 pha 10A
MCB 2 pha 16A
MCB 2 pha 20A
MCB 2 pha 25A
MCB 2 pha 32A
MCB 2 pha 40A
MCB 2 pha 50A
MCB 2 pha 63A
MCB 2 pha 80A
MCB 2 pha 100A
MCB 3 pha 10A
MCB 3 pha 16A
MCB 3 pha 20A
MCB 3 pha 25A
MCB 3 pha 32A
MCB 3 pha 40A
MCB 3 pha 50A
MCB 3 pha 63A
MCB 3 pha 80A
MCB 3 pha 100A
RCBO 2 pha 6A
RCBO 2 pha 16A
RCBO 2 pha 20A
RCBO 2 pha 32A
RCBO 2 pha 40A
RCBO 2 pha 50A
RCBO 2 pha 63A
MCCB 3 pha 10A
MCCB 3 pha 20A
MCCB 3 pha 150A
MCCB 3 pha 200A
Mặt dùng cho HB
Đai sắt dùng cho HB
Mặt che cầu dao chống rò
Đai cầu dao chống dòng rò BJJ (dùng FB902)
Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 module
Tủ điện vỏ kim loại chứa 3 module
Tủ điện vỏ kim loại chứa 4 module
Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 module
Băng keo điện PVC (Nano)
Ruột gà Φ16mm (50m/cuộn)
Ruột gà Φ20mm (50m/cuộn)
Ruột gà Φ25mm (40m/cuộn)
Ruột gà Φ32mm (25m/cuộn)
Quạt đảo trần Φ quạt 40cm - Pana
Quạt treo tuờng Φ quạt 40cm có remote
Quạt đứng Φq 40cm, H128-143cm có remote
Quạt trần Φc 140cm, dài ti 40cm, có remote
Quạt trần Φ cánh 150cm, dài ti 50cm - Pana
Quạt hút khói ống dẫn 2 động cơ,dài 700mm
Máy bơm đẩy cao không dây, P~125W
Máy bơm đẩy cao có dây, công suất 125W
Máy bơm đẩy cao không dây, P~ 200W
Máy bơm đẩy cao có dây, công suất 200W
Máy bơm tăng áp Công suất 125W
Máy bơm tăng áp Công suất 200W
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cuộn
cuộn
cuộn
cuộn
cuộn
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
        19,000  
        38,000  
        74,000  
        33,000  
        59,000  
        86,000  
        74,000  
      162,000  
      195,000  
        14,700  
        14,700  
        14,700  
        92,000  
      170,000  
        50,000  
        70,000  
        88,000  
        88,000  
        88,000  
        88,000  
        88,000  
        88,000  
        88,000  
      210,000  
      210,000  
      690,000  
      760,000  
      257,000  
      257,000  
      257,000  
      257,000  
      257,000  
      257,000  
      257,000  
      424,000  
      424,000  
   1,370,000  
   1,500,000  
      454,000  
      454,000  
      454,000  
      454,000  
      454,000  
      454,000  
      678,000  
      678,000  
   1,820,000  
   1,920,000  
      642,000  
      598,000  
      598,000  
      652,000  
      627,000  
      915,000  
      915,000  
     725000
      725000 
   3,170,000  
   4,226,000  
        14,700  
        12,500  
        26,000  
        25,000  
      145,000  
      145,000  
      145,000  
      220,000  
        11,000  
      140,000  
      180,000  
      200,000  
      250,000  
   2,860,000  
   2,460,000  
   3,550,000  
   3,110,000  
   1,380,000  
   6,900,000  
   1,470,000  
   1,480,000  
   1,830,000  
   1,840,000  
   2,080,000  
   2,380,000  
       11,020  
       26,600  
       51,800  
       19,140  
       41,300  
       60,200  
       51,800  
     113,400  
     136,500  
       10,290  
       10,290  
       10,290  
       64,400  
     119,000  
       35,000  
       49,000  
       61,600  
       61,600  
       61,600  
       61,600  
       61,600  
       61,600  
       61,600  
     147,000  
     147,000  
     483,000  
     532,000  
     179,900  
     179,900  
     179,900  
     179,900  
     179,900  
     179,900  
     179,900  
     296,800  
     296,800  
     959,000  
   1,050,000  
     340,500  
     340,500  
     340,500  
     340,500  
     340,500  
     340,500  
     508,500  
     508,500  
   1,365,000  
   1,440,000  
     449,400  
     418,600  
     418,600  
     456,400  
     438,900  
     640,500  
     640,500  
     543,750
     543,750 
   2,377,500  
   3,169,500  
       10,290  
         8,750  
       18,200  
       17,500  
     101,500  
     101,500  
     101,500  
     154,000  
         7,700  
       91,000  
     117,000  
     130,000  
     162,500  
   2,002,000  
   1,722,000  
   2,485,000  
   2,177,000  
     966,000  
   4,830,000  
   1,073,100  
   1,080,400  
   1,335,900  
   1,343,200  
   1,518,400  
   1,737,400 
12 tháng