Bóng tuýp Led Kiếng T8 1.2m 18W

Bóng tuýp Led Kiếng T8 1.2m 18W

Giá thị trường: 45,000 ₫

Giá KM: 37,000 ₫ -18%

Bóng tuýp led cao cấp Nanotek  20W

Bóng tuýp led cao cấp Nanotek 20W

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -20%

Bóng tuýp led cao cấp 0.6m 9W

Bóng tuýp led cao cấp 0.6m 9W

Giá thị trường: 40,000 ₫

Giá KM: 35,000 ₫ -13%

Bóng tuýp led cao cấp 1.2m 25W

Bóng tuýp led cao cấp 1.2m 25W

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 50,000 ₫ -17%

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh lá

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh lá

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh dương

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh dương

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh lá

Đèn led âm trần 3+3W viền xanh lá

Giá thị trường: 52,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh dương

Đèn led âm trần 6+3W viền xanh dương

Giá thị trường: 74,000 ₫

Giá KM: 0 ₫ -100%

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Đồng hồ điện 1pha- EMIC 10/40A-5/20A không kiểm đị

Giá thị trường: 200,000 ₫

Giá KM: 155,000 ₫ -23%

Đồng hồ nước Trung Đức

Đồng hồ nước Trung Đức

Giá thị trường: 95,000 ₫

Giá KM: 95,000 ₫ -0%

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Đồng hồ điện 1 pha ODKON

Giá thị trường: 90,000 ₫

Giá KM: 70,000 ₫ -22%

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Đồng hồ điện 1pha - EMIC 10/40A-5/20A kiểm định

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 195,000 ₫ -19%

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Đèn pha led 200W đủ W (Trắng,vàng) - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 1,298,000 ₫

Giá KM: 1,298,000 ₫ -0%

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 50W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 450,000 ₫

Giá KM: 426,000 ₫ -5%

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 30W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 385,000 ₫

Giá KM: 342,000 ₫ -11%

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Đèn pha led 20W đổi màu - Led Hoa Sen

Giá thị trường: 282,000 ₫

Giá KM: 282,000 ₫ -0%

Đèn Ốp trần Led Vuông 24W D300

Đèn Ốp trần Led Vuông 24W D300

Giá thị trường: 120,000 ₫

Giá KM: 120,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 5W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 5W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 86,000 ₫

Giá KM: 86,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 7W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 7W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 100,000 ₫

Giá KM: 100,000 ₫ -0%

Mâm Led nổi tổ ong tròn 12W - Trắng + Vàng

Mâm Led nổi tổ ong tròn 12W - Trắng + Vàng

Giá thị trường: 135,000 ₫

Giá KM: 135,000 ₫ -0%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6133, 400x400xH400

Giá thị trường: 1,000,000 ₫

Giá KM: 800,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T68 CT-6132, 400x400xH400

Giá thị trường: 960,000 ₫

Giá KM: 768,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6109, 300x300xH400

Giá thị trường: 900,000 ₫

Giá KM: 720,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Đèn Trụ Cổng Đúc T66 CT-6113, 300x300xH400

Giá thị trường: 800,000 ₫

Giá KM: 640,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Đèn Trụ Cổng Đúc T65 CT-6108, 300x300xH40

Giá thị trường: 970,000 ₫

Giá KM: 776,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6152, 170x170xH350

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6151, 250x250x550

Giá thị trường: 600,000 ₫

Giá KM: 480,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6148, 170x170xH350

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6147, 200x200xH400

Giá thị trường: 480,000 ₫

Giá KM: 384,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6144, 150x150xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6143, 150x150xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Đèn Trụ Cổng T69 CT-6140, 170x170xH350

Giá thị trường: 240,000 ₫

Giá KM: 192,000 ₫ -20%

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Bóng led tóc thủy tinh Edison T64 4W

Giá thị trường: 50,000 ₫

Giá KM: 40,000 ₫ -20%

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-5W trắng

Giá thị trường: 25,000 ₫

Giá KM: 22,000 ₫ -12%

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Bóng led trụ kín nước E27-5W vàng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 27,000 ₫ -10%

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Bóng led trụ kín nước E27-10W trắng

Giá thị trường: 30,000 ₫

Giá KM: 28,000 ₫ -7%

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 1 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 11,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -27%

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Công tắc 2 chiều S18 - Sino Vanlock

Giá thị trường: 18,000 ₫

Giá KM: 13,000 ₫ -28%

Mặt 1 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 1 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Mặt 2 lỗ  S18- Sino Vanlock

Mặt 2 lỗ S18- Sino Vanlock

Giá thị trường: 12,000 ₫

Giá KM: 8,000 ₫ -33%

Bóng Đèn Xoắn Sunnex 13W - E27 vàng

Bóng Đèn Xoắn Sunnex 13W - E27 vàng

Giá thị trường: 26,000 ₫

Giá KM: 24,000 ₫ -8%

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Bóng đèn Oket 4U 55W, 65W - E27

Giá thị trường: 57,000 ₫

Giá KM: 55,000 ₫ -4%

Bóng đèn Oket 4U 85W - E27

Bóng đèn Oket 4U 85W - E27

Giá thị trường: 60,000 ₫

Giá KM: 57,000 ₫ -5%

Bóng đèn Oket 4U 105W - E27

Bóng đèn Oket 4U 105W - E27

Giá thị trường: 63,000 ₫

Giá KM: 60,000 ₫ -5%